Teksti suurus:

Keskkonnaministri 21. detsembri 2006 määruse nr 82 „Metsakorraldaja katsetöödele ja eksamitele esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite korraldamise, tulemuste hindamise ning metsakorraldaja tunnistuse andmise, pikendamise ja kehtetuks tunnistamise kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.04.2022
Avaldamismärge:RT I, 08.04.2022, 1

Keskkonnaministri 21. detsembri 2006 määruse nr 82 „Metsakorraldaja katsetöödele ja eksamitele esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite korraldamise, tulemuste hindamise ning metsakorraldaja tunnistuse andmise, pikendamise ja kehtetuks tunnistamise kord” muutmine

Vastu võetud 06.04.2022 nr 15

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 122 lõike 5 alusel.

Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruses nr 82 „Metsakorraldaja katsetöödele ja eksamitele esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite korraldamise, tulemuste hindamise ning metsakorraldaja tunnistuse andmise, pikendamise ja kehtetuks tunnistamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõike 1 punktis 1 asendatakse arv „15” arvuga „10” ja arvud „15–30” arvudega „10–20”;

2) paragrahvi 8 lõike 1 punktis 3 asendatakse arv „25” arvuga „15”;

3) paragrahvi 8 lõike 4 sissejuhatavas lauseosas asendatakse arv „15” arvuga „10”;

4) paragrahvi 8 lõikes 5 asendatakse sõna „seitse” sõnaga „kuus”;

5) paragrahvi 10 lõike 5 punktis 1 asendatakse arv „4” arvuga „3”;

6) paragrahvi 10 lõike 5 punktis 2 asendatakse arv „5” arvuga „3”;

7) paragrahvi 10 lõike 5 punktis 3 asendatakse arv „6” arvuga „4”.

Erki Savisaar
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json