Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine seoses Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi agressiooniga Ukrainas

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine seoses Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi agressiooniga Ukrainas - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.06.2022
Avaldamismärge:RT I, 08.04.2022, 3

Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine seoses Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi agressiooniga Ukrainas

Vastu võetud 08.04.2022 nr 42

Määrus kehtestatakse rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 27 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 3 lõikes 1 ja §-s 4 nimetatud eesmärkide toetamiseks Vabariigi Valitsuse sanktsioonina piirang Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi kodanikele lühiajaliseks Eestis töötamiseks ning tähtajalise elamisloa või viisa andmiseks töötamise või ettevõtluse eesmärgil.

§ 2.  Määruse kohaldamisala

  (1) Määrust kohaldatakse kõigile Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi kodanikele, kes taotlevad viisat või tähtajalist elamisluba järgmistel välismaalaste seaduses sätestatud alustel:
  1) §-s 621 nimetatud viisa lühiajaliseks Eestis töötamiseks;
  2) §-s 624 nimetatud viisa iduettevõtlusega tegelemiseks;
  3) §-s 625 nimetatud viisa kaugtöö tegemiseks;
  4) §-des 59 ja 60 nimetatud viisa ettevõtlusega tegelemise eesmärgil;
  5) § 118 punktis 4 nimetatud tähtajaline elamisluba töötamiseks;
  6) § 118 punktis 5 nimetatud tähtajaline elamisluba ettevõtluseks.

  (2) Määrust kohaldatakse kõigile Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi kodanikele, kellel ei ole seaduslikku alust Eestis viibimiseks ja kellele taotletakse lühiajalise Eestis töötamise registreerimist.

  (3) Määrust ei kohaldata Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi kodanikele, kes taotlevad töötamiseks või ettevõtluseks antud tähtajalise elamisloa pikendamist või kellel on eespool nimetatud elamisluba ning kes asuvad tööle teise tööandja juurde.

Kaja Kallas
Peaminister

Eva-Maria Liimets
Välisminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json