Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 06.11.2000. a määruse nr 87 „Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse vormi kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2015
Avaldamismärge:RT I, 08.05.2015, 2

Teede- ja sideministri 06.11.2000. a määruse nr 87 „Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse vormi kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 05.05.2015 nr 41

Määrus kehtestatakse autoveoseaduse § 28 alusel.

§ 1.   Teede- ja sideministri 6. novembri 2000. a määruses nr 87 „Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse vormi kehtestamine“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa 1 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisatud);
2) määruse lisa 2 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisatud).

§ 2.   Määrus jõustub 01. juunil 2015. a.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 1 Autojuhi kutsetunnistus

Lisa 2 Taksojuhi kutsetunnistus

/otsingu_soovitused.json