Teksti suurus:

Rahandusministri 18. aprilli 2007. a määruse nr 28 „Riigihangete vaidlustuskomisjoni põhimäärus“ ja 25. veebruari 2014. a määruse nr 11 „Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise kohta käivate andmete ja kompensatsiooni väljamaksmise avalduse esitamise kord“ muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.05.2015
Avaldamismärge:RT I, 08.05.2015, 8

Rahandusministri 18. aprilli 2007. a määruse nr 28 „Riigihangete vaidlustuskomisjoni põhimäärus“ ja 25. veebruari 2014. a määruse nr 11 „Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise kohta käivate andmete ja kompensatsiooni väljamaksmise avalduse esitamise kord“ muutmine

Vastu võetud 05.05.2015 nr 10

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 119 lõike 12, Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 16 lõike 31 ja õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse § 14 lõike 4 alusel.

§ 1.   Rahandusministri 18. aprilli 2007. a määruses nr 28 „Riigihangete vaidlustuskomisjoni põhimäärus“ (RTL 2007, 34, 599; RT I 2010, 30, 156) asendatakse läbivalt sõna „rahandusminister“ sõnadega „valdkonna eest vastutav minister“ vastavas käändes.

§ 2.   Rahandusministri 25. veebruari 2014. a määruses nr 11 „Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise kohta käivate andmete ja kompensatsiooni väljamaksmise avalduse esitamise kord“ (RT I, 04.03.2014, 2) asendatakse läbivalt sõna „rahandusminister“ sõnadega „valdkonna eest vastutav minister“ vastavas käändes.

Arto Aas
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json