Teksti suurus:

Riigipiiri valvamist, piirikontrolli ja piirirežiimi tagamist hõlbustavate märkide kuju, konstruktsioonid, elemendid ja mõõtmed ning nende paigaldamise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 08.05.2015, 11

Riigipiiri valvamist, piirikontrolli ja piirirežiimi tagamist hõlbustavate märkide kuju, konstruktsioonid, elemendid ja mõõtmed ning nende paigaldamise kord

Vastu võetud 06.05.2015 nr 28

Määrus kehtestatakse riigipiiri seaduse § 7 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse riigipiiri valvamist, piirikontrolli ja piirirežiimi tagamist hõlbustavate märkide kuju, konstruktsioonid, elemendid ja mõõtmed ning nende paigaldamise kord.

§ 2.   Riigipiiri valvamise, piirikontrolli ja piirirežiimi tagamise hõlbustamiseks paigaldatavad märgid

  (1) Hoiatusmärk käesoleva määruse tähenduses on märk, mis paigaldatakse riigipiiri valvamise, piirikontrolli ja piirirežiimi tagamise hõlbustamiseks.

  (2) Lisateatetahvel täpsustab või piirab selle hoiatusmärgi mõju, mille alla see on paigaldatud, ning annab teavet. Lisateatetahvlit võib kasutada eraldi või koos hoiatusmärgiga. Lisateatetahvli kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  (3) Lisateatetahvlil olevad sümbolid võib asendada tekstiga, mida võib vajaduse korral muuta.

§ 3.   Hoiatusmärgid

  (1) Hoiatusmärk „SEIS EESTI RIIGIPIIR” hoiatab maismaal riigipiiri ja piiriveekogul piirirežiimi ala lähenemisest. Hoiatusmärgi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 2.

  (2) Hoiatusmärk „TÄHELEPANU. Piirirežiimi ala, kehtivad piirangud” hoiatab piiriveekogul ja selle kaldal piirirežiimi ala lähenemisest. Hoiatusmärgi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 3.

  (3) Hoiatusmärk „EESTI RIIGIPIIR” hoiatab riigipiirile viivatel teedel riigipiiri lähenemisest. Hoiatusmärgi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 4.

2. peatükk Hoiatusmärgi konstruktsioonid, elemendid ja mõõtmed 

§ 4.   Hoiatusmärk „SEIS EESTI RIIGIPIIR”

  (1) Hoiatusmärgi kõrgus ja laius on 400 millimeetrit. Hoiatusmärgi raamistus on ümardatud nurkadega ja värvuselt must.

  (2) Hoiatusmärgi keskel asub hoiatussümbol punane stiliseeritud käsi. Hoiatusmärgi taust on kollane ja pimedas helendav. Hoiatusmärgi kiri võib olla eesti, vene ja inglise keeles ning on värvuselt must.

  (3) Hoiatusmärk on valmistatud ilmastikukindlast plastikust või metallist.

§ 5.   Hoiatusmärk „TÄHELEPANU. Piirirežiimi ala, kehtivad piirangud”

  (1) Hoiatusmärgi kõrgus ja laius on 400 millimeetrit. Hoiatusmärgi raamistus on ümardatud nurkadega ja värvuselt must.

  (2) Hoiatusmärgi keskel asub hoiatussümbol punane stiliseeritud hüüumärk. Hoiatusmärgi taust on kollane ja pimedas helendav. Hoiatusmärgi kiri võib olla eesti, vene ja inglise keeles ning on värvuselt must. Hoiatusmärgi alumises servas on Politsei- ja Piirivalveameti telefoninumbrid.

  (3) Hoiatusmärk on valmistatud ilmastikukindlast plastikust või metallist.

§ 6.   Hoiatusmärk „EESTI RIIGIPIIR”

  (1) Hoiatusmärgi kõrgus on 350 millimeetrit, laius 700 millimeetrit. Hoiatusmärgi raamistus on ümardatud nurkadega ja värvuselt must.

  (2) Hoiatusmärgi taust on kollane ja pimedas helendav. Hoiatusmärgi kiri võib olla eesti, vene ja inglise keeles ning on värvuselt must.

  (3) Hoiatusmärk on valmistatud ilmastikukindlast plastikust või metallist.

§ 7.   Hoiatusmärgi ja lisateatetahvli paigaldamise post

  (1) Posti kõrgus on 2600 millimeetrit ja läbimõõt 80–100 millimeetrit.

  (2) Post võib olla musta-valgetriibuline, oranž või roheline. Musta-valgetriibulise posti triibutus kulgeb päripäeva 45-kraadise nurga all 1800 millimeetri kaugusele posti tipust.

  (3) Post on valmistatud ilmastikukindlast plastikust või puidust.

3. peatükk Hoiatusmärgi ja lisateatetahvli paigaldamine 

§ 8.   Hoiatusmärgi ja lisateatetahvli paigaldamine

  (1) Hoiatusmärk ja lisateatetahvel paigaldatakse selgelt nähtavale kohale.

  (2) Hoiatusmärk „SEIS EESTI RIIGIPIIR” paigaldatakse maismaal piiririba sisemaapoolsesse serva, piiriveekogu jääle piirirežiimi ala sisemaapoolsesse serva või piiriveekogu kaldale.

  (3) Hoiatusmärk „TÄHELEPANU. Piirirežiimi ala, kehtivad piirangud” paigaldatakse piiriveekogu jääle piirirežiimi ala sisemaapoolsesse serva või piiriveekogu kaldale.

  (4) Hoiatusmärk „EESTI RIIGIPIIR” paigaldatakse riigipiirile viivatele teedele.

  (5) Hoiatusmärk paigaldatakse selliselt, et hoiatusmärgi keskkoha kõrgus maapinnast on 1500–2000 millimeetrit.

  (6) Hoiatusmärgi ja lisateatetahvli paigaldamine kooskõlastatakse vajaduse korral pädevate asutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste ning maaomanikega.

Hanno Pevkur
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

Lisa 1 Lisateatetahvli kujutis

Lisa 2 Hoiatusmärgi „SEIS EESTI RIIGIPIIR” kujutis

Lisa 3 Hoiatusmärgi „TÄHELEPANU. Piirirežiimi ala, kehtivad piirangud” kujutis

Lisa 4 Hoiatusmärgi „EESTI RIIGIPIIR” kujutis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json