Teksti suurus:

Kaitseministri määruste muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 08.05.2020, 5

Kaitseministri määruste muutmine

Vastu võetud 02.05.2020 nr 7

Määrus kehtestatakse elektroonilise side seaduse § 21 lõike 1 ja kaitseväeteenistuse seaduse § 83 lõike 4 alusel.

§ 1.  Kaitseministri 20. detsembri 2005. a määruse nr 35 „Kaitseväe ainukasutuseks määratud raadiosageduste kasutamise kord ja tehnilised nõuded” § 1 lõikes 4, § 5 lõigetes 2 ja 3, § 7 lõike 1 punktis 1 ning § 10 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 2.  Kaitseministri 22. märtsi 2013. a määruse nr 21 „Tegevteenistusse võtmise kord” § 1 lõikes 4, § 2 lõigetes 4 ja 7, § 5 lõikes 4 ja § 6 lõigetes 4 ja 6 asendatakse sõnad „Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused” sõnadega „Kaitseväe Akadeemia” vastavas käändes.

Jüri Luik
Minister

Kristjan Prikk
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json