Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine seoses pikaajalise viisa lisadokumentide korrastamisega ja sõrmejälgede kehtivusaja pikendamisega

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 08.05.2020, 8

Siseministri määruste muutmine seoses pikaajalise viisa lisadokumentide korrastamisega ja sõrmejälgede kehtivusaja pikendamisega

Vastu võetud 05.05.2020 nr 13

Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 6 ning välismaalaste seaduse § 101 lõike 1 punkti 1 ja § 224 lõike 1 punkti 5 ning § 250 lõike 2 punkti 8 alusel.

§ 1.  Siseministri 30. novembri 2015. aasta määruse nr 56 „Elamisloa ja elamisõiguse menetluses ning isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise kord” muutmine

Siseministri 30. novembri 2015. aasta määruse nr 56 „Elamisloa ja elamisõiguse menetluses ning isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise kord” § 1 lõikes 2 asendatakse sõna „viis” sõnaga „kuus”.

§ 2.  Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruse nr 82 „Pikaajalise viisa andmise, viibimisaja vormistamise ja viibimisaja pikendamise kord, tähtajad, piisavate rahaliste vahendite ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määr ning pikaajalise viisa ja viibimisaja pikendamise taotlemise vormid” muutmine

Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruses nr 82 „Pikaajalise viisa andmise, viibimisaja vormistamise ja viibimisaja pikendamise kord, tähtajad, piisavate rahaliste vahendite ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määr ning pikaajalise viisa ja viibimisaja pikendamise taotlemise vormid” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 3 punkte 1 ja 2 täiendatakse pärast tekstiosa „6–9” tekstiosaga „või lõikes 32”;

2) paragrahvi 6 lõiget 6 täiendatakse pärast tekstiosa „lõike 1” tekstiosaga „või lõike 11”.

Mart Helme
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

/otsingu_soovitused.json