Teksti suurus:

Lapse ja vanaduspensioniealise inimese puude raskusastme tuvastamise taotlusele kantavate andmete loetelu

Lapse ja vanaduspensioniealise inimese puude raskusastme tuvastamise taotlusele kantavate andmete loetelu - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.05.2020, 9

Lapse ja vanaduspensioniealise inimese puude raskusastme tuvastamise taotlusele kantavate andmete loetelu

Vastu võetud 12.05.2016 nr 32
RT I, 19.05.2016, 3
jõustumine 01.07.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.04.2020RT I, 08.05.2020, 211.05.2020

Määrus kehtestatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 22 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse lapse ja vanaduspensioniealise inimese puude raskusastme tuvastamise taotlusele (edaspidi taotlus) kantavate andmete loetelu.

§ 2.   Taotlusele kantavad andmed

  Puude raskusastme tuvastamiseks kantakse taotlusele järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood või selle puudumisel sünniaeg ja sugu;
  3) postiaadress, e-posti aadress ja telefon;
  4) isiku terviseseisundist tingitud kõrvalabi ja juhendamise vajadus, mis esineb vaatamata abivahendi kasutamisele;
  5) isiku vaimse tervise seisundist tingitud järelevalve vajadus;
  6) perearsti või põhiliselt raviva eriarsti andmed ja nende külastamise sagedus;
  7) nende spetsialistide andmed, kes lisaks punktis 6 nimetatud arstidele saavad anda infot isiku terviseseisundist tingitud kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve vajaduse kohta;
  8) seadusliku esindaja ja tema esindusõiguse andmed;
  9) isiku eest taotluse täitnud isiku andmed.
[RT I, 08.05.2020, 2 - jõust. 11.05.2020]

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2016. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json