Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine Häirekeskuse teenistuskohtade koosseisu, ametikohtade nimetuste ja põhimääruse muudatuste tõttu

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.06.2021
Avaldamismärge:RT I, 08.06.2021, 7

Siseministri määruste muutmine Häirekeskuse teenistuskohtade koosseisu, ametikohtade nimetuste ja põhimääruse muudatuste tõttu

Vastu võetud 03.06.2021 nr 17

Määrus kehtestatakse päästeteenistuse seaduse § 11 lõike 5, Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 11, § 42 lõike 1 ja avaliku teenistuse seaduse § 11 lõike 3 alusel.

§ 1.  Siseministri 2. mai. 2013. aasta määruse nr 19 „Päästeteenistujate palgamäärad, põhipalga määramise ja päästeteenistujatele muutuvpalga maksmise kord” muutmine

Siseministri 2. mai 2013. aasta määruse nr 19 „Päästeteenistujate palgamäärad, põhipalga määramise ja päästeteenistujatele muutuvpalga maksmise kord” lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.  Siseministri 18. septembri 2014. aasta määruse nr 38 „Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis” muutmine

Siseministri 18. septembri 2014. aasta määruse nr 38 „Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis” § 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Häirekeskuse teenistuskohtade koosseisu piirarvuks kinnitatakse 250, neist töökohti 42 ja ametikohti 208, sealhulgas päästeametniku ametikohti 206.”.

§ 3.  Siseministri 3. oktoobri 2014. aasta määruse nr 43 „Häirekeskuse põhimäärus” muutmine

Siseministri 3. oktoobri 2014. aasta määruse nr 43 „Häirekeskuse põhimäärus” § 11 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõna „juhatajate” sõnaga „juhtide”.

§ 4.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse alates 1. juunist 2021. aastal.

Kristian Jaani
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa Häirekeskuse päästeteenistujate palgamäärad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json