Teksti suurus:

Tee projekteerimise normid ja nõuded

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.06.2012
Avaldamismärge:RT I, 08.07.2011, 33

Tee projekteerimise normid ja nõuded

Vastu võetud 28.09.1999 nr 55
RTL 2000, 23, 303
jõustumine 01.01.2000

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.05.2004RTL 2004, 65, 108829.05.2004
01.07.2011RT I, 08.07.2011, 111.07.2011

Teeseaduse paragrahvi 19 lõike 2 alusel:

1. Kinnitada:
1) «Maanteede projekteerimisnormid» (lisatud);
2) «Tee projekteerimise nõuded» (lisatud).

2. Kasutada teede projekteerimisel Eesti Projekteerimisnormi EPN ENV 1.3 «Maantee ja jalgtee sildade liikluskoormused», Eesti Projekteerimisnormi EPN 17 «Linnatänavad» ja Eesti Asfaldiliidu asfaldinorme AL ST 1.

21. Maanteeamet ja teised tee omanikud Maanteeameti nõusolekul võivad kehtestada punktides 1 ja 2 viidatud normides sätestatud nõuetest erinevaid nõudeid.
[RTL 2004, 65, 1088 - jõust. 29.05.2004]

3. Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2000. a.

Lisad "Maanteede projekteerimisnormid" ja "Tee projekteerimise nõuded"

/otsingu_soovitused.json