Teksti suurus:

Kutseeksami programm

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.07.2019
Avaldamismärge:RT I, 08.07.2011, 78

Kutseeksami programm

Vastu võetud 07.07.2011 nr 36

Määrus kehtestatakse «Audiitortegevuse seaduse» § 21 lõike 2 alusel.

§ 1.   Arvestusala eksperdi kutseeksami programmi kehtestamine

  Kehtestada arvestusala eksperdi kutseeksami (edaspidi kutseeksam) programmi osana:
  1) kutseeksami jaod (lisa 1);
  2) Eesti hea raamatupidamistava alamosa (lisa 2);
  3) Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardite Nõukogu kinnitatud rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite ja nende tõlgenduste (edaspidi IFRS) alamosa (lisa 3);
  4) rahanduse ja juhtimise alamosa (lisa 4);
  5) arvestusala õiguse alamosa (lisa 5);
  6) vandeaudiitori kutsetegevuse standardite alamosa (lisa 6);
  7) vandeaudiitori õiguse alamosa (lisa 7);
  8) riigi-ja haldusõiguse alamosa (lisa 8);
  9) vastavusauditi standardi alamosa (lisa 9);
  10) sobivustesti õiguse alamosa (lisa 10);
  11) siseaudiitori kutsetegevuse standardite alamosa (lisa 11);
  12) avaliku sektori siseaudiitori alamosa (lisa 12);
  13) siseaudiitori atesteerimise alamosa (lisa 13).

§ 2.   Jõustumine

  Määruse § 1 punkt 9 jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril.

Jürgen Ligi
Minister

Ivar Sikk
Riigi eelarvepoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Kutseeksami jaod

Lisa 2 Eesti hea raamatupidamistava alamosa

Lisa 3 IFRS alamosa

Lisa 4 Rahanduse ja juhtimise alamosa

Lisa 5 Arvestusala õiguse alamosa

Lisa 6 Vandeaudiitori kutsetegevuse standardite alamosa

Lisa 7 Vandeaudiitori õiguse alamosa

Lisa 8 Riigi-ja haldusõiguse alamosa

Lisa 9 Vastavusauditi standardi alamosa

Lisa 10 Sobivustesti õiguse alamosa

Lisa 11 Siseaudiitori kutsetegevuse standardite alamosa

Lisa 12 Avaliku sektori siseaudiitori alamosa

Lisa 13 Siseaudiitori atesteerimise alamosa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json