Teksti suurus:

Hasartmängumaksu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2015
Avaldamismärge:RT I, 08.07.2014, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
26.06.2014 otsus nr 467

Hasartmängumaksu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.06.2014

§ 1.  Hasartmängumaksu seaduse muutmine

Hasartmängumaksu seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) õnnemängu korraldamiseks kasutatav mängulaud, välja arvatud mängulaud, mida kasutatakse õnnemänguturniiri korraldamiseks, ning osavusmängu korraldamiseks kasutatav mänguautomaat;”;

2) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) õnnemängu korraldamiseks kasutatavad hasartmängukorraldaja mänguautomaadid ning nendel tehtud panustest laekunud summa, millest on maha arvatud võidud;”;

3) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) hasartmänguseaduse § 7 lõike 1 punktis 1 nimetatud õnnemänguturniiri korraldamisel osalustasude summa, millest on maha arvatud võidufondi laekuv osa;”;

4) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktidega 7–9 järgmises sõnastuses:

„7) hasartmänguseaduse § 7 lõike 1 punktis 1 nimetatud õnnemänguturniiri korraldamisel kaughasartmänguna osalustasude summa, millest on maha arvatud võidufondi laekuv osa;
8) hasartmänguseaduse § 7 lõike 1 punktis 2 nimetatud õnnemänguturniiri korraldamisel osalustasude summa;
9) hasartmänguseaduse § 7 lõike 1 punktis 2 nimetatud õnnemänguturniiri korraldamisel kaughasartmänguna osalustasude summa.”;

5) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Hasartmängukorraldaja esitab Maksu- ja Tolliametile hasartmängumaksu deklaratsiooni ja tasub hasartmängumaksu maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks.”;

6) paragrahvi 4 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Hasartmängumaksu deklaratsioon tuleb esitada ka käesoleva seaduse § 1 lõike 1 punktides 2 ja 4–9 sätestatud summade puudumisel.”;

8) paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 6 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) 300 eurot õnnemängu korraldamiseks kasutatava ühe mänguautomaadi kohta ja 10 protsenti hasartmängukorraldaja õnnemängu korraldamiseks kasutatavatel mänguautomaatidel tehtud panustest laekunud summast, millest on maha arvatud võidud;”;

10) paragrahvi 6 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) 5 protsenti käesoleva seaduse § 1 lõike 1 punktide 6–9 alusel arvestatud summast.”.

§ 2.  Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduse § 157 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2015. aasta 1. veebruaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json