Teksti suurus:

Rahandusministri 14. juuni 2011. a määruse nr 30 „Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 08.07.2015, 2

Rahandusministri 14. juuni 2011. a määruse nr 30 „Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine” muutmine

Vastu võetud 30.06.2015 nr 18

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 44 lõike 7 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Rahandusministri 14. juuni 2011. a määruses nr 30 „Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) vormi A lisa „Tabelite 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 ja 9.7 lisalehed” (lisa 2);”;

2) määruse lisad 1–4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril.

Sven Sester
Rahandusminister

Märten Ross
Finantspoliitika ja välissuhete asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Vorm A „Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon”

Lisa 2 Vormi A lisa „Tabelite 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 ja 9.7 lisalehed”

Lisa 3 Vorm E „Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu”

Lisa 4 Vormi E lisa „Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte üleandmine”

/otsingu_soovitused.json