Teksti suurus:

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21. juuni 2022. a määruse nr 50 „Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus” muutmine

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.07.2022
Avaldamismärge:RT I, 08.07.2022, 6

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21. juuni 2022. a määruse nr 50 „Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus” muutmine

Vastu võetud 06.07.2022 nr 52

Määrus kehtestatakse perioodi 2021−2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.  Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21. juuni 2022. a määruses nr 50 „Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõikes 5 asendatakse arv „4” arvuga „2”;

2) paragrahvi 10 lõike 7 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna „projekti” sõnaga „toetuse”;

3) paragrahvi 13 lõiget 1 täiendatakse punktiga 26 järgmises sõnastuses:

„26) investeeringu raames loodavate töökohtade aritmeetiline keskmine brutopalk peab olema vähemalt Eesti vastava EMTAKi jao ja osa täpsusega kindlaks määratud tegevusvaldkonna keskmine.”.

§ 2.  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. juulist 2022. a.

Andres Sutt
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Ahti Kuningas
Transpordi asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json