Teksti suurus:

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 4. aprilli 2019. a määruse nr 24 „Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kliimaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I, 08.07.2023, 3

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 4. aprilli 2019. a määruse nr 24 „Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 28.06.2023 nr 40

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 4. aprilli 2019. a määruses nr 24 „Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõikes 2 ja § 12 lõikes 2 asendatakse sõna „augustil” sõnaga „detsembril”;

2) paragrahvi 12 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Toetuse saaja võib taotleda projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist juhul, kui projekti elluviimisel on ilmnenud toetuse saajast sõltumatud erakorralised asjaolud ja tingimusel, et projekti tegevused lõpetatakse ja abikõlblike kulude eest tasutakse hiljemalt 31. detsembril 2023. aastal.”.

Kristen Michal
Kliimaminister

Ahti Kuningas
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json