Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 „Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.08.2011
Avaldamismärge:RT I, 08.08.2011, 1

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 „Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 04.08.2011 nr 108

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 42 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määrusega nr 319 „Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine” kinnitatud „Justiitsministeeriumi põhimääruses” (RT I, 29.12.2010, 122) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 9 alapunktis 10 asendatakse lauseosa „pankrotiõigus.” lauseosaga „maksejõuetusõigus;”;

2) punkti 9 täiendatakse alapunktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) autoriõigus.”;

3) punkti 41 alapunkti 2 täiendatakse pärast sõna „tsiviil-,” sõnaga „autori-,”;

4) punkti 41 täiendatakse alapunktiga 10 järgmises sõnastuses:

„10) autoriõiguse valdkonna korraldamine.”.

Keit Pentus
Keskkonnaminister peaministri ülesannetes

Kristen Michal
Justiitsminister

Margus Matt
Riigikantselei õigusloomeosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json