Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. augusti 2006. a määruse nr 74 „Ettevõtluse riikliku toetamise ja ettevõtluslaenude andmise tingimused ning mittesihipäraselt kasutatud toetuste tagastamise kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Väliskaubandus- ja ettevõtlusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.08.2014
Avaldamismärge:RT I, 08.08.2014, 3

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. augusti 2006. a määruse nr 74 „Ettevõtluse riikliku toetamise ja ettevõtluslaenude andmise tingimused ning mittesihipäraselt kasutatud toetuste tagastamise kord” muutmine

Vastu võetud 04.08.2014 nr 63

Määrus kehtestatakse ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse § 4 lõigete 2 ja 3 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. augusti 2006. a määruse nr 74 „Ettevõtluse riikliku toetamise ja ettevõtluslaenude andmise tingimused ning mittesihipäraselt kasutatud toetuste tagastamise kord” paragrahvi 8 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui sihtasutuse antav ettevõtluslaen on allutatud teiste võlausaldajate, eelkõige krediidiasutuse nõuetele, on sihtasutuse antavast laenust tuleneva krediidiriski piirmääraks kaks miljonit eurot. Kui sihtasutuse krediidirisk ettevõtluslaenude andmisel hõlmab ühe ettevõtjaga seotud ettevõtjate gruppi, mille ühe ettevõtja maksevõime halvenemine mõjutab oluliselt teiste seotud ettevõtja maksevõimet, kehtib selline piirang ettevõtjate grupi kohta kokku.”.

Anne Sulling
Väliskaubandus- ja ettevõtlusminister

Eero Pärgmäe
Asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json