Teksti suurus:

Põllumajandusministri 3. märtsi 2011. a määruse nr 21 „Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.08.2014
Avaldamismärge:RT I, 08.08.2014, 4

Põllumajandusministri 3. märtsi 2011. a määruse nr 21 „Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Vastu võetud 04.08.2014 nr 76

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 58 lõike 5, § 59 lõike 5 ja § 60 lõike 4 alusel.

Põllumajandusministri 3. märtsi 2011. a määrust nr 21 „Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 16 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„Toetuse saaja teeb investeeringu ja esitab investeeringu tegemist tõendavad dokumendid PRIAle kuni neljas osas ühe taotluse kohta hiljemalt 2015. aasta 31. augustil.”;

2) paragrahvi 16 lõike 2 punktis 12 asendatakse sõna „Konkurentsiametiga” sõnadega „Tehnilise Järelevalve Ametiga”;

3) paragrahvi 16 lõikes 7 asendatakse sõna „Konkurentsiamet” sõnadega „Tehnilise Järelevalve Amet”.

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json