Teksti suurus:

Keskkonnaministri 30. juuni 2008. a määruse nr 25 „Meetme „Keskkonnajärelevalve arendamine” tingimused” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.08.2015
Avaldamismärge:RT I, 08.08.2015, 2

Keskkonnaministri 30. juuni 2008. a määruse nr 25 „Meetme „Keskkonnajärelevalve arendamine” tingimused” muutmine

Vastu võetud 04.08.2015 nr 46

Määrus kehtestatakse perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 12 lõike 4 alusel.

Keskkonnaministri 30. juuni 2008. a määruse nr 25 „Meetme „Keskkonnajärelevalve arendamine” tingimused” § 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse saajad on Keskkonnainspektsioon ja Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ (edaspidi toetuse saaja(d))”.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

/otsingu_soovitused.json