Teksti suurus:

Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruse nr 63 „Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.09.2015
Avaldamismärge:RT I, 08.09.2015, 1

Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruse nr 63 „Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid” muutmine

Vastu võetud 03.09.2015 nr 38

Määrus kehtestatakse käibemaksuseaduse § 15 lõike 2 punkti 2 alusel.

Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruses nr 63 „Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

8)

Prilliraamid ja nende osad:

 

 

– prilliraamid:

 

 

   – plastist;

9003 11 00

 

   – mitteväärismetallist ja muust materjalist (välja arvatud väärismetallist);

ex 9003 19 00

 

– prilliraamide osad;

ex 9003 90 00

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkti 18 täiendatakse seitsmenda alapunktiga järgmises sõnastuses:

 

– uriinipidamatuse takistamiseks mõeldud põiekaela kallet korrigeerivad tooted;

ex 9018 39 00

3) paragrahvi 2 lõike 1 punkti 38 teine alapunkt muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

– libistamislauad, puidust;

ex 4421 90 97

Rannar Vassiljev
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json