Teksti suurus:

Merekõlblikkuse tunnistusele ja sõidukõlblikkuse tunnistusele kantavate andmete loetelu

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.09.2021, 4

Merekõlblikkuse tunnistusele ja sõidukõlblikkuse tunnistusele kantavate andmete loetelu

Vastu võetud 06.09.2021 nr 52

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 17 lõike 3 alusel.

§ 1.   Merekõlblikkuse tunnistusele kantavate andmete loetelu

  (1) Merekõlblikkuse tunnistusele kantakse järgmised andmed:
  1) laeva nimi;
  2) registrinumber;
  3) tunnusnumber või kutsung;
  4) kodusadam;
  5) kogumahutavus;
  6) kinnitus, et laev on läbinud meresõiduohutuse seaduse kohase ülevaatuse ja on tunnistatud merekõlblikuks;
  7) lubatud sõidupiirkond;
  8) märkused piirangute ja lisatingimuste kohta;
  9) tunnistuse kehtivusaeg;
  10) märge, kas tunnistuse juurde kuulub varustuse nimekiri;
  11) tunnistuse väljastaja;
  12) väljaandmise koht;
  13) väljaandmise kuupäev;
  14) tunnistuse number;
  15) volitatud ametiisiku allkiri;
  16) pitsati jäljend, elektroonilise tunnistuse puhul unikaalne tuvastusnumber või QR-kood.

  (2) Merekõlblikkuse tunnistuse iga-aastase ülevaatuse kohta kantakse tunnistusele järgmised andmed:
  1) kinnitus, et laev on läbinud ülevaatuse ja tunnistus kehtib;
  2) järgmise ülevaatuse ajavahemik;
  3) väljaandmise koht;
  4) väljaandmise kuupäev;
  5) volitatud ametiisiku allkiri;
  6) tempel, elektroonilise tunnistuse puhul unikaalne tuvastusnumber või QR-kood.

§ 2.   Sõidukõlblikkuse tunnistusele kantavate andmete loetelu

  (1) Sõidukõlblikkuse tunnistusele kantakse järgmised andmed:
  1) laeva nimi;
  2) registrinumber;
  3) reederi nimi ja registrikood;
  4) kinnitus, et laev on läbinud meresõiduohutuse seaduse kohase ülevaatuse ja on tunnistatud sõidukõlblikuks;
  5) lubatud sõidupiirkond;
  6) märkused piirangute ja lisatingimuste kohta;
  7) tunnistuse kehtivusaeg;
  8) märge, kas tunnistuse juurde kuulub varustuse nimekiri;
  9) tunnistuse väljastaja;
  10) väljaandmise koht;
  11) väljaandmise kuupäev;
  12) tunnistuse number;
  13) volitatud ametiisiku allkiri;
  14) pitsati jäljend, elektroonilise tunnistuse puhul unikaalne tuvastusnumber või QR-kood.

  (2) Sõidukõlblikkuse tunnistuse iga-aastase ülevaatuse kohta kantakse tunnistusele § 1 lõikes 2 nimetatud andmed.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2002. a määrus nr 35 „Merekõlblikkuse tunnistuse ja sõidukõlblikkuse tunnistuse vorm“ tunnistatakse kehtetuks.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json