Teksti suurus:

Sotsiaalministri 26. jaanuari 2007. a määruse nr 11 „Ohvriabi vabatahtlikule ohvri abistamisega seotud sõidu- ja sidekulude hüvitamise kord ja piirsumma“ muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.09.2022
Avaldamismärge:RT I, 08.09.2022, 1

Sotsiaalministri 26. jaanuari 2007. a määruse nr 11 „Ohvriabi vabatahtlikule ohvri abistamisega seotud sõidu- ja sidekulude hüvitamise kord ja piirsumma“ muutmine

Vastu võetud 02.09.2022 nr 68

Määrus kehtestatakse ohvriabi seaduse § 6 lõike 6 alusel.

Sotsiaalministri 26. jaanuari 2007. a määruses nr 11 „Ohvriabi vabatahtlikule ohvri abistamisega seotud sõidu- ja sidekulude hüvitamise kord ja piirsumma“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse arv „31,96“ arvuga „335“;
2) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse arv „0,10“ arvuga „0,20“.

Signe Riisalo
sotsiaalkaitseminister

Maarjo Mändmaa
kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json