Teksti suurus:

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis tehtavate ekspertiiside loetelu

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.09.2023, 20

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis tehtavate ekspertiiside loetelu

Vastu võetud 07.09.2023 nr 23

Määrus kehtestatakse kohtuekspertiisiseaduse § 11 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kriminalistikaekspertiisid

  Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis tehakse järgmisi kriminalistikaekspertiise:
  1) alaealiste seksuaalse väärkohtlemisega seonduv infotehnoloogiaekspertiis;
  2) alkoholiekspertiis;
  3) autotehniline ekspertiis;
  4) bioloogilise materjali ekspertiis;
  5) bioloogilise suguluse hindamise ekspertiis;
  6) biomeetriaekspertiis;
  7) DNA-ekspertiis;
  8) DNA-tõendi kaalu hindamise ekspertiis;
  9) dokumendiekspertiis;
  10) hõõglambiekspertiis;
  11) hääleekspertiis;
  12) infotehnoloogiaekspertiis;
  13) jäljeekspertiis;
  14) kiuekspertiis;
  15) kujutiseekspertiis;
  16) käekirjaekspertiis;
  17) lasujäägiekspertiis;
  18) liiklustehniline ekspertiis;
  19) liiklustrassoloogiaekspertiis;
  20) lõhkeaineekspertiis;
  21) lõhkeseadeldise- ja plahvatuseekspertiis;
  22) metalliekspertiis;
  23) mündiekspertiis;
  24) narkootilise aine ekspertiis;
  25) näoekspertiis;
  26) paberrahaekspertiis;
  27) põlevvedelikuekspertiis;
  28) relvaekspertiis, sealhulgas tulirelvaekspertiis ja külmrelvaekspertiis;
  29) sõrmejäljeekspertiis;
  30) toksikoloogiaekspertiis;
  31) tulekahjuekspertiis;
  32) varem analüüsitud DNA-profiilide võrdlemise ekspertiis;
  33) värvkatteekspertiis;
  34) muu aine ekspertiis.

§ 2.   Kohtuarstlikud ekspertiisid

  Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis tehakse järgmisi kohtuarstlikke ekspertiise:
  1) arstlik kohtutoksikoloogiaekspertiis joobe määramiseks;
  2) isiku kohtuarstlik ekspertiis seksuaalse enesemääramise vastases süüteoasjas;
  3) isiku kohtuarstlik ekspertiis tervisekahjustuse kindlakstegemiseks;
  4) isiku kohtuarstlik ekspertiis terviseseisundi kindlakstegemiseks;
  5) kohtuantropoloogiaekspertiis;
  6) komisjoni tehtav kohtuarstlik ekspertiis;
  7) narkootiliste ja psühhotroopsete ainete koguse hindamise ekspertiis;
  8) surnu kohtuarstlik ekspertiis;
  9) toksiliste ainete mõju hindamise ekspertiis.

§ 3.   Kohtupsühhiaatria- ja psühholoogiaekspertiisid süüteoasjades

  Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis tehakse süüteoasjades järgmisi kohtupsühhiaatria- ja psühholoogiaekspertiise:
  1) kohtupsühhiaatriaekspertiis;
  2) kohtupsühhiaatria- ja psühholoogiaekspertiis;
  3) psühholoogiaekspertiis.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2023. a.

Kalle Laanet
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json