Teksti suurus:

Rahandusministri 13. detsembri 2011. a määruse nr 57 „Siseaudiitori kutsetegevuse standardite kehtestamine” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.10.2013
Avaldamismärge:RT I, 08.10.2013, 5

Rahandusministri 13. detsembri 2011. a määruse nr 57 „Siseaudiitori kutsetegevuse standardite kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 03.10.2013 nr 36

Määrus kehtestatakse audiitortegevuse seaduse § 70 lõike 2 alusel.

Rahandusministri 13. detsembri 2011. a määruse nr 57 „Siseaudiitori kutsetegevuse standardite kehtestamine” (RT I, 15.12.2011, 9) lisa 2 muudetakse ja kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa Siseauditeerimise standardid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json