Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 65 „Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.10.2021
Avaldamismärge:RT I, 08.10.2021, 1

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 65 „Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 05.10.2021 nr 41

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 72 lõike 5 punktide 1–3 ja § 79 lõike 6 alusel.

§ 1.  Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruses nr 65 „Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 11 sissejuhatavas lauseosas asendatakse arv „1132” arvuga „1218”;

2) paragrahvi 2 lõike 12 sissejuhatavas lauseosas asendatakse arv „52” arvuga „55”;

3) paragrahvi 2 lõikes 13 asendatakse arv „41” arvuga „44”;

4) paragrahvi 2 lõike 14 sissejuhatavas lauseosas asendatakse arv „35” arvuga „38”;

5) paragrahvi 2 lõikes 15 asendatakse arv „28” arvuga „30”;

6) paragrahvi 2 lõikes 4 asendatakse arv „454” arvuga „477”;

7) paragrahvi 2 lõikes 5 asendatakse arv „586” arvuga „616”, arv „651” arvuga „686” ja arv „676” arvuga „716”;

8) paragrahvi 2 lõike 51 sissejuhatavas lauseosas asendatakse arv „4252” arvuga „4558”;

9) paragrahvi 2 lõikes 6 asendatakse arv „863” arvuga „909” ja arv „938” arvuga „993”;

10) paragrahvi 2 lõikes 61 asendatakse arv „878” arvuga „926”, arv „975” arvuga „1033” ja arv „1050” arvuga „1119”;

11) paragrahvi 2 lõikes 7 asendatakse arv „1966” arvuga „2067”.

§ 2.  Määrust rakendatakse 1. aprillist 2021. a.

Signe Riisalo
Sotsiaalkaitseminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json