Teksti suurus:

Terviseameti struktuur ja koosseis

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.11.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:RT I, 08.11.2011, 3

Terviseameti struktuur ja koosseis

Vastu võetud 18.04.2011 nr 21
RT I, 21.04.2011, 14
jõustumine 24.04.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.11.2011RT I, 08.11.2011, 211.11.2011

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 49 lõike 1 punktide 10 ja 11 alusel ning kooskõlas „Avaliku teenistuse seaduse” § 2 lõikega 4 ja § 10 lõikega 4 ning „Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse” §-dega 6–8.

§ 1.   Terviseameti struktuuri ja koosseisu kinnitamine

  Terviseameti struktuur ja teenistujate koosseis kinnitatakse alljärgnevalt:

Ametinimetus

Koosseisuüksuste
arv

JUHTKOND

 

Peadirektor

1

Peadirektori asetäitja

3

Nõunik

3

Õigusnõunik

1

Avalike suhete juht

1

Kvaliteedijuht

1

Projektijuht

1

Peadirektori abi

1

ÜLDOSAKOND

 

Osakonnajuhataja

1

Spetsialist

2

Personalijuht

1

Personalikonsultant

1

Referent

1

Peaspetsialist

2

Remondimees

   0,5

Majahoidja

1

Koristaja

1

Autojuht

2

Ökonomist

1

Süsteemianalüütik

1

TERVISHOIUOSAKOND

 

Osakonnajuhataja

1

Registrite ja tegevuslubade büroo

 

Büroojuhataja

1

Peaspetsialist

4

Erakorralise meditsiini büroo

 

Büroojuhataja

1

Nõunik

1

Peaspetsialist

3

Töötervishoiu büroo

 

Büroojuhataja

1

Peaspetsialist

2

Mürgistusteabekeskus

 

Keskuse juht

1

Kliiniline konsultant

   1,5

Peaspetsialist

   1,5

MEDITSIINISEADMETE OSAKOND

 

Osakonnajuhataja

1

Peaspetsialist

3

NAKKUSHAIGUSTE SEIRE JA EPIDEEMIATÕRJE OSAKOND

 

Osakonnajuhataja

1

Peaspetsialist

4

Spetsialist

1

Epidemioloogilise valmisoleku büroo

 

Büroojuhataja

1

Peaspetsialist

2

Gripikeskus

 

Peaspetsialist

1

KESKKONNATERVISE OSAKOND

 

Osakonnajuhataja

1

Peaspetsialist

6

Riski hindamise büroo

 

Peaspetsialist

1

KEMIKAALIOHUTUSE OSAKOND

 

Osakonnajuhataja

1

Peaspetsialist

12  

Kemikaali ja tooteohutuse büroo

 

Büroojuhataja

1

Peaspetsialist

5

JÄRELEVALVEOSAKOND

 

Osakonnajuhataja

1

Nõunik

1

Õigusnõunik

1

Juhtivinspektor

2

Vaneminspektor

10  

TERVISEAMETI LABORID

 

Direktor

1

KESKLABOR

 

Klienditeeninduse juht

1

Klienditeenindaja

3

Peaspetsialist

1

Proovivõtja

1

Keemia labor

 

Laborijuhataja

1

Kvaliteedijuht

1

Juhtivspetsialist

3

Vanemspetsialist

13  

Laborant

2

Nakkushaiguste labor

 

Laborijuhataja

1

Kvaliteedijuht

1

Peaspetsialist

2

Vanemspetsialist

12  

Vanemlaborant

1

Laborant

7

Sanitar

   0,5

Füüsika labor

 

Laborijuhataja

1

Vanemspetsialist

4

TARTU LABOR

 

Laborijuhataja

1

Kvaliteedijuht

1

Klienditeenindaja

1

Proovivõtja

1

Juhtivspetsialist

3

Vanemspetsialist

9

Peaspetsialist

1

Laborant

3

KOHTLA-JÄRVE LABOR

 

Laborijuhataja

1

Proovivõtja

1

Vanemspetsialist

2

Laborant

2

PÕHJA TALITUS

 

Direktor

1

Juhiabi

1

Referent

1

Büroojuhataja

1

Juhtivinspektor

2

Juhtivspetsialist epidemioloogia alal

1

Spetsialist epidemioloogia alal

9

Vaneminspektor keskkonnatervise alal

6

Inspektor

13  

Statistik

1

Vaktsiinispetsialist

1

Proovivõtja

1

Autojuht

3

Koristaja

     1,25

LÕUNA TALITUS

 

Direktor

1

Juhiabi

1

Referent

1

Juhtivinspektor

2

Juhtivspetsialist epidemioloogia alal

1

Spetsialist epidemioloogia alal

4

Vaneminspektor keskkonnatervise alal

8

Inspektor

12  

Proovivõtja

1

Haldusspetsialist

   0,5

Autojuht

3

Koristaja

   2,5

LÄÄNE TALITUS

 

Direktor

1

Juhiabi

1

Juhtivinspektor

2

Juhtivspetsialist epidemioloogia alal

1

Spetsialist epidemioloogia alal

3

Vaneminspektor keskkonnatervise alal

2

Inspektor

7

Autojuht

2

IDA TALITUS

 

Direktor

1

Juhiabi

1

Referent

1

Juhtivinspektor

2

Juhtivspetsialist epidemioloogia alal

1

Spetsialist epidemioloogia alal

2

Vaneminspektor keskkonnatervise alal

3

Inspektor

9

Autojuht

2

Koristaja

     0,75

Kõik kokku

304    


[RT I, 08.11.2011, 2 - jõust. 11.11.2011]

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json