Teksti suurus:

Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite ja haagiste registreerimistunnistuse vorm ning riikliku registreerimismärgi valmistamise nõuded

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.11.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.11.2011, 9

Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite ja haagiste registreerimistunnistuse vorm ning riikliku registreerimismärgi valmistamise nõuded

Vastu võetud 07.11.2011 nr 101

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 76 lõike 13 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registrisse kantud mootorsõidukitele ja nende haagistele, maastikusõidukitele ja nende haagistele ning traktoritele, liikurmasinatele ning nende haagistele (edaspidi sõiduk) väljastatava registreerimistunnistuse vorm ning riiklike registreerimismärkide tüübid ja nende valmistamisele esitatavad nõuded.

§ 2.  Kaitseväe ja Kaitseliidu sõiduki registreerimistunnistuse vorm

  (1) Registreerimistunnistuse plank koosneb neljast helesinist värvi leheküljest, mille mõõtmed avatult on 145×170 mm.

  (2) Registreerimistunnistuse plangi turvaelementidena kasutatakse graafikat, Eesti tunnusmärgile vastavat vesimärki ning tähtede ja numbri kombinatsioonist koosnevat individuaalset seerianumbrit.

  (3) Registreerimistunnistuse vorm on toodud käesoleva määruse lisas 1.

§ 3.  Riiklike registreerimismärkide tüübid

  (1) Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registrisse kantud sõidukile väljastatavad riiklikud registreerimismärgid jagunevad järgmisteks tüüpideks:
  1) üldkasutatav auto registreerimismärk – tüüp A1K;
  2) üldkasutatav auto tagumine registreerimismärk vähendatud mõõtmetega – tüüp A2K;
  3) üldkasutatav auto registreerimismärk vähendatud mõõtmetega – tüüp A3K;
  4) üldkasutatav haagise registreerimismärk – tüüp A4K;
  5) mootorratta, mopeedi ja maastikusõiduki ning nende haagiste registreerimismärk – tüüp B1K;
  6) traktorite, liikurmasinate ja nende haagiste registreerimismärk – tüüp E1K.

  (2) Riikliku registreerimismärgi tüüpide jagunemine vastavalt sõiduki kategooriale on toodud käesoleva määruse lisas 2.

  (3) Riiklike registreerimismärkide tüüpide kujundused ja mõõtmed on toodud käesoleva määruse lisas 4.

§ 4.  Riiklike registreerimismärkide väljad ja kasutatavad sümbolid

  (1) Riiklikul registreerimismärgil on numbrite väli, tähtede väli ja järgmise tehnoülevaatuse aastanumbrit kandva kleebise väli.

  (2) Riikliku registreerimismärgi numbrite väljale kantakse 2–4 numbri kombinatsioon.

  (3) Riikliku registreerimismärgi tähtede väljale kantakse 2–3 tähe kombinatsioon. Kahetäheline kombinatsioon algab tähega „K” ja kolmetäheline kombinatsioon tähtedega „EK”.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tähekombinatsiooni algustähele või algustähtedele järgneb vabalt valitud ladina tähestiku suurtäht, välja arvatud järgmised erandid:
  1) märgitüübil A4K on keelatud kasutada tähte W;
  2) märgitüübil B1K on keelatud kasutada tähti A, M, Y ja W.

  (5) Riiklikul registreerimismärgil kasutatavate tähtede ja numbrite kujutised (edaspidi koos sümbolid) peavad vastama Eesti standardi EVS 597:2004 lisale B.

  (6) Riiklikul registreerimismärgil kasutatavad sümbolid peavad asetsema neile ettenähtud väljadel proportsionaalselt.

  (7) Riiklikul registreerimismärgil kasutavate sümbolite mõõtmed on toodud käesoleva määruse lisas 2 ja paigutus käesoleva määruse lisas 4.

  (8) S2, S3 ja LMT kategooria sõiduki riiklikku registreerimismärki võib suurendada kuni 30%. Suurendamisel peab säilima riikliku registreerimismärgi sümbolite proportsionaalsus.

§ 5.  Riiklike registreerimismärkide tehnilised nõuded

  (1) Riiklik registreerimismärk valmistatakse ilmastikukindlast eritöödeldud alumiiniumsulamist, mille vähim paksus on 1 mm.

  (2) Riiklikul registreerimismärgil peab olema tugevdusrant, mille keskmine osa on sümbolite ja väline serv aluspõhja värvi. Välimise serva laius on 4 mm.

  (3) Riikliku registreerimismärgi sümbolite ja tugevdusrandi värvi servad peavad olema kontrastsed.

  (4) Riiklik registreerimismärk on musta värvi, mille väljadele on kantud valged sümbolid.

  (5) Riikliku registreerimismärgi tehnilised nõuded peavad vastama standardile ISO 7591:1982.

  (6) Riiklikel registreerimismärkidel kasutatava kirja tüübid, mõõdud ja lühikirjeldused on toodud käesoleva määruse lisades 2 ja 4.

  (7) S2, S3 ja LMT kategooria sõiduki riiklikule registreerimismärgile vastavad sümbolid võib kanda sõiduki kerele värvimise või kleepimise teel, kui sõidukil ei ole tehniliselt võimalik kasutada käesoleva määruse lisas 4 toodud registreerimismärki. Riikliku registreerimismärgil olevate sümbolite kandmisel sõiduki kerele ei ole taustavärv ja piire kohustuslik, kui on täidetud sümbolite loetavuse nõue.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Registreerimistunnistuse vorm

Lisa 2 Riiklike registreerimismärkide märgitüübid

Lisa 3 Riiklikul registreerimismärgil kasutatavate sümbolite mõõdud

Lisa 4 Riiklike registreerimismärkide näidised

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json