Teksti suurus:

Justiitsministri määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.11.2013
Avaldamismärge:RT I, 08.11.2013, 11

Justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 30.10.2013 nr 33

Määrus kehtestatakse kinnistusraamatuseaduse § 771 lõike 4 ja § 7716 lõigete 2 ja 4 ning äriseadustiku § 70 lõigete 2 ja 4 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 30. novembri 1998. aasta määruses nr 55 „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta, kinnitamine” täiendatakse punkti 1 lõiget 2 alapunktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) spordiseaduse § 61 lõikes 4 nimetatud spordi andmekogu volitatud töötlejale;”.

§ 2.  Justiitsministri 22. jaanuari 2001. aasta määruses nr 8 „Kinnistusraamatu andmetöötluskeskus” täiendatakse § 6 lõiget 1 punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) spordiseaduse § 61 lõikes 4 nimetatud spordi andmekogu volitatud töötlejale.”.

Hanno Pevkur
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json