Teksti suurus:

Käibemaksuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 08.11.2016, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.11.2016 otsus nr 11

Käibemaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 26.10.2016

§ 1.  Käibemaksuseaduse muutmine

Käibemaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 19 lõikes 1 asendatakse arv „16 000” arvuga „40 000”;

2) paragrahvi 19 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui maksukohustuslase andmed on registrist kustutatud käesoleva seaduse § 22 lõikes 1 nimetatud avalduse alusel ja kui registrist kustutamise päevale järgnevast päevast arvates isiku tehtavate käesoleva seaduse § 1 lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud tehingute, välja arvatud põhivara võõrandamine ja Eesti isikule teostatav kaugmüük, maksustatav käive ületab veel samal kalendriaastal 40 000 eurot, tekib tal uuesti registreerimiskohustus nimetatud suuruses maksustatava käibe tekkimise päevast arvates. Registreerimiskohustust ei teki, kui isiku kogu maksustatava käibe moodustab nullprotsendise käibemaksumääraga maksustatav käive, välja arvatud kauba ühendusesisene käive ja käesoleva seaduse § 10 lõike 4 punktis 9 nimetatud teenuste käive, kui teenust osutatakse teise liikmesriigi maksukohustuslasele või piiratud maksukohustuslasele.”;

3) paragrahvi 411 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 411. Kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli ja metalltoodete käibemaksuga maksustamise erikord”;

4) paragrahvi 411 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) metalltooted KN koodidega 7208–7220 (välja arvatud keevitustraat ja keevitusvardad), 7222, 7225, 7226, 7228 (välja arvatud keevitusvardad), 73011000, 730300–7306, 73081000, 73082000, 73121061, 73121069, 731420 ja 73143900, mis on nimetatud komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 1754/2015, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (ELT L 285, 30.10.2015, lk 1–926).”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 punktid 3 ja 4 jõustuvad 2017. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1 ja 2 jõustuvad 2018. aasta 1. jaanuaril.

Helir-Valdor Seeder
Riigikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json