Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. juuli 2006. a määruse nr 73 „Lennuameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.11.2016
Avaldamismärge:RT I, 08.11.2016, 9

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. juuli 2006. a määruse nr 73 „Lennuameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 03.11.2016 nr 66

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. juuli 2006. a määruses nr 73 „Lennuameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 18 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Vahetult peadirektorile alluvate ning osakondade koosseisu mittekuuluvate teenistujate põhiülesandeks on lennundusohutuse, juhtimissüsteemi ning õigusloome ja -teeninduse valdkondade ühtne ning tasakaalustatud arendamine ja omavaheline seostamine ameti teiste valdkondadega.”;

2) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Üldosakonna ülesanneteks on korraldada finantsarvestust ja -aruandlust, dokumendi- ja teabehaldust, arhiivitööd, personalitööd ja koolitustegevust, riigivara haldamist, töötervishoiu ja tööohutuse alast tegevust, hankeid, koordineerida ameti arendustegevust, kommunikatsiooni ja avalikkusega suhtlemist.”.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json