Teksti suurus:

Liiga laialdase kasutusega perekonnanimede loetelu kehtestamine

Liiga laialdase kasutusega perekonnanimede loetelu kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Siseminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:11.11.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.10.2019
  Avaldamismärge:RT I, 08.11.2016, 13

  Liiga laialdase kasutusega perekonnanimede loetelu kehtestamine

  Vastu võetud 03.11.2016 nr 31

  Määrus kehtestatakse nimeseaduse § 171 lõike 5 alusel.

  § 1.   Kehtestan liiga laialdase kasutusega perekonnanimede loetelu, mida ei või isiku soovil uueks perekonnanimeks ilma mõjuva põhjuseta anda (loetelu lisatud).

  § 2.   Tunnistan kehtetuks regionaalministri 25. veebruari 2005. a määruse nr 8 „Liiga laialdase kasutusega perekonnanimede loetelu kehtestamine”.

  Hanno Pevkur
  Siseminister

  Lauri Lugna
  Kantsler

  Lisa Liiga laialdase kasutusega perekonnanimede loetelu

  /otsingu_soovitused.json