Teksti suurus:

Rahandusministri 29. oktoobri 2010. a määruse nr 55 „Rahandusministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.12.2010
Avaldamismärge:RT I, 08.12.2010, 2

Rahandusministri 29. oktoobri 2010. a määruse nr 55 „Rahandusministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega” muutmine

Vastu võetud 01.12.2010 nr 62

Määrus kehtestatakse „Maamaksuseaduse” § 5 lõike 5, „Raamatupidamise seaduse” § 32 lõike 3 ja „Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse” § 42 lõike 3 alusel.

Rahandusministri 29. oktoobri 2010. a määruses nr 55 „Rahandusministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega” (RT I, 09.11.2010, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 7 nimetatud määruse muudatuse tekst asendatakse järgmise tekstiga:

„Maa maksustamishind väljendatakse 10 euro täpsusega, kusjuures summa alates 5 eurost ümardatakse järgmise kümneni.”;

2) paragrahvi 26 punktist 1 jäetakse välja sõnad „, sõnad „6000 krooni” sõnadega „383,47 eurot””;

3) paragrahvi 33 punktis 5 asendatakse number „0,26” numbriga „0,30”.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Finants- ja maksupoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json