Teksti suurus:

Raamatupidamise Toimkonna esimehele ja liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord

Raamatupidamise Toimkonna esimehele ja liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.12.2010, 10

Raamatupidamise Toimkonna esimehele ja liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord

Vastu võetud 12.02.2003 nr 21
RT I 2003, 25, 368
jõustumine 24.02.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.12.2004RTL 2005, 3, 1309.01.2005
25.01.2008RTL 2008, 11, 13808.02.2008
29.10.2010RT I, 09.11.2010, 101.01.2011
15.11.2010RT I, 24.11.2010, 127.11.2010
01.12.2010RT I, 08.12.2010, 201.01.2011

Määrus on kehtestatud «Raamatupidamise seaduse» § 32 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega määratakse «Raamatupidamise seaduse» § 33 lõike 1 alusel nimetatud Raamatupidamise Toimkonna (edaspidi toimkond) esimehe ja teiste toimkonna liikmete tasu (edaspidi tasu) suurus ja selle maksmise kord.

§ 2.   Tasu suurus

  (1) Toimkonna esimehele makstava tasu suurus on 639,12 eurot kuus, teistele toimkonna liikmetele makstava tasu suurus liikme kohta on 127,82 eurot kuus.
[RT I, 08.12.2010, 2 - jõust. 01.01.2011]

  (11) Toimkonna esimehe ja liikme tasu suurendatakse kuni 42,82 euro võrra iga päeva kohta, kui toimkonna esimees või liige täidab toimkonna ülesandeid väljaspool Eesti Vabariiki.
[RT I, 09.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Toimkonna esimehe esildise alusel võib rahandusminister käskkirjaga makstava tasu suurust muuta või selle maksmata jätta.

§ 3.   Tasu maksmine

  Tasu makstakse üks kord kalendrikuus arvestuskuule järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks toimkonna liikme poolt Rahandusministeeriumile teatatud pangakontole.

§ 4.   Tasu vähendamine või suurendamine

  (1) Toimkonna esimehel on õigus esitada rahandusministrile esildis tasu vähendamise või maksmata jätmise kohta juhul, kui toimkonna liige ei ole täitnud Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2003. a määruse nr 33 «Raamatupidamise Toimkonna töökord» § 3 lõikes 2 sätestatud kohustusi.

  (2) Kui toimkonna esimeest on toimkonna töös asendanud toimkonna aseesimees, võib toimkonna esimees esitada rahandusministrile esildise, mille kohaselt vähendatakse toimkonna esimehe tasu ja sama summa võrra suurendatakse aseesimehe tasu.

  (3) Lõikes 1 ja 2 nimetatud esildis esitatakse rahandusministrile hiljemalt arvestuskuu viimasel kuupäeval.

§ 5.   Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2003. aastast.

  (2) 2003. aasta jaanuari tasu makstakse hiljemalt 2003. aasta 10. märtsil.

  (3) Käesoleva määruse paragrahvi 2 lõikes 1 sätestatud tasu suurusi kohaldatakse alates 2010. aasta 1. detsembrist.
[RT I, 24.11.2010, 1 - jõust. 27.11.2010]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json