Teksti suurus:

Sotsiaalministri 13. augusti 2010. a määruse nr 54 „Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 08.12.2011, 3

Sotsiaalministri 13. augusti 2010. a määruse nr 54 „Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale” muutmine

Vastu võetud 05.12.2011 nr 54

Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 43 lõike 1 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 13. augusti 2010. a määruse nr 54 „Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale” muutmine

Sotsiaalministri 13. augusti 2010. a määruses nr 54 „Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale” (RT I, 2010, 57, 387) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõnad „tervise hindamine” sõnadega „terviseseisundi hindamine”;

2) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) vajaliku abi andmine hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud koolis hõlmab muu hulgas ka haava hooldust koos sidumisega ja õmbluste eemaldamist, kusepõie kateteriseerimist ja püsikateetri hooldust, stoomide hooldust ja vahetust, klistiiri teostamist, jahutavate ja soojendavate protseduuride tegemist, uriini analüüsi tegemist testribaga, veresuhkru määramist glükomeetriga ja arsti otsusel muude raviprotseduuride teostamist, sealhulgas ravimite manustamist i/m, i/v, s/c, per/os, per/rectum;”;

3) paragrahvi 2 lõiget 3 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud koolis koostab õpilasele olenemata tema terviseseisundist individuaalse õendusplaani vähemalt üks kord aastas ning peab ülevaadet selle rakendamise kohta;”;

4) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud koolis „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 2 lõike 4 mõistes peab koolitervishoiuteenust osutama kooli ruumides.”;

5) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud koolis „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 2 lõike 4 mõistes on õe töökoormus täistööaja 40 tundi juures 200 õpilast.”;

6) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud koolis „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 2 lõike 4 mõistes on õe töökoormus täistööaja 40 tundi juures 125 õpilast.”;

7) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Koolitervishoiuteenuse osutamisel hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud koolis „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 2 lõike 4 mõistes arvestatakse õe tööaega vastavalt kooli õpilaste arvule, võttes õe tööaja arvestuse aluseks tööaja 40 tundi nädalas 200 õpilase kohta.”;

8) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Koolitervishoiuteenuse osutamisel hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud koolis „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 2 lõike 4 mõistes arvestatakse õe tööaega vastavalt kooli õpilaste arvule, võttes õe tööaja arvestuse aluseks 40 tundi nädalas 125 õpilase kohta.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. a.

  (2) Määruse paragrahvi 1 punktid 2, 3, 6 ja 8 jõustuvad 1. jaanuaril 2013. a.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

/otsingu_soovitused.json