Teksti suurus:

Ravimiameti struktuur ja teenistujate koosseis

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:RT I, 08.12.2011, 4

Ravimiameti struktuur ja teenistujate koosseis

Vastu võetud 05.12.2011 nr 55

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 49 lõike 1 punktide 10 ja 11, „Avaliku teenistuse seaduse” § 10 lõike 4 ning „Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse” §-de 6–7 alusel.

§ 1.  Ravimiameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine

  Ravimiameti struktuur ja teenistujate koosseis kinnitatakse alljärgnevalt:

Struktuur ja teenistujate koosseis

Koosseisuüksuste
arv

 

 

Peadirektor

1

Peadirektori asetäitja

1

Meditsiininõunik

1

Nõunik

1

Nõunik-kvaliteedijuht

1

Õigusnõunik

2

Arendusnõunik

1

Juhi abi

1

Kokku

9

 

 

Üldosakond

 

Juhataja

1

Finantsjuht

1

Personalispetsialist

1

Spetsialist

4

Sekretär-asjaajaja

2

Kokku

9

 

 

Müügilubade osakond

 

Juhataja

1

Spetsialist

5

Kvaliteedi hindamise büroo

 

Juhataja

1

Peaspetsialist

1

Spetsialist

11  

Kliinilise hindamise büroo

 

Juhataja

1

Veterinaarravimite juhtivspetsialist

1

Spetsialist

9

Kokku

30  

 

 

Ravimiohutuse osakond

 

Juhataja

1

Statistika büroo

 

Juhataja

1

Spetsialist

3

Ohutusjärelevalve büroo

 

Juhataja

1

Spetsialist

6

Kokku

12  

 

 

Labor

 

Juhataja

1

Juhataja asetäitja

1

Nõunik-kvaliteedijuht

1

Nõunik

1

Referent

1

Peaspetsialist

2

Analüütik

4

Kokku

11  

 

 

Bioloogiliste preparaatide osakond

 

Juhataja

1

Spetsialist

2

Kokku

3

 

 

Inspektsiooniosakond

 

Juhataja

1

Peainspektor

1

Jurist

1

Sekretär-asjaajaja

1

Tegevuslubade ja inspektsiooni büroo

 

Juhataja

1

Tegevuslubade juhtivinspektor

1

Vaneminspektor

3

Sisse- ja väljaveo ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete büroo

 

Juhataja

1

Peaspetsialist

1

Vaneminspektor

2

Inspektor

1

Kokku

14  

 

 

Koosseisuüksuste arv kokku

88  

§ 2.  Rakendussätted

  (1) Sotsiaalministri 4. aprilli 2007. a määrus nr 40 „Ravimiameti struktuur ja teenistujate koosseis” (RTL 2007, 30, 543; 2009, 89, 1306) tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Sotsiaalministri 8. novembri 2011. a määrus nr 50 „Ravimiameti struktuur ja teenistujate koosseis” (RT I, 11.11.2011, 5) tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Määrus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

/otsingu_soovitused.json