Teksti suurus:

Legaalse sissetuleku määrad

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 08.12.2015, 12

Legaalse sissetuleku määrad

Vastu võetud 04.12.2015 nr 66

Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 224 lõike 1 punkti 2 ja § 250 lõike 2 punkti 5 alusel.

§ 1.  Legaalse sissetuleku määrad

 (1) Välismaalaste seaduse §-de 2001, 201 või 2101 alusel tähtajalise elamisloa taotlemisel nõutud ning § 232 lõike 5 alusel pikaajalise elaniku elamisloa taotlemisel nõutud legaalse sissetuleku määraks on sotsiaalhoolekande seaduse § 22 lõike 11 kohaselt kehtestatud toimetulekupiiri ühekordne määr elamisloa taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul kokku olenevalt perekonna suurusest.

 (2) Välismaalaste seaduse § 150 lõike 1 punkti 3 või 4 alusel tähtajalise elamisloa taotlemisel nõutud ning § 232 lõike 1 punkti 3 alusel pikaajalise elaniku elamisloa taotlemisel nõutud ja § 238 lõike 1 punkti 3 alusel pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotlemisel nõutud legaalse sissetuleku määraks on sotsiaalhoolekande seaduse § 22 lõike 11 kohaselt kehtestatud toimetulekupiiri kuuekordne määr elamisloa taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul kokku olenevalt perekonna suurusest.

 (3) Välismaalaste seaduse § 162 lõike 1 punkti 1–4 või 6 alusel tähtajalise elamisloa õppimiseks taotlemisel nõutud ning §-s 139 ja § 183 lõike 1 punktis 1 nimetatud legaalse sissetuleku määraks on sotsiaalhoolekande seaduse § 22 lõike 11 kohaselt kehtestatud toimetulekupiiri 12-kordne määr elamisloa taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul kokku olenevalt perekonna suurusest.

 (4) Välismaalaste seaduse § 191 alusel tähtajalise elamisloa ettevõtluseks taotlemisel nõutud ning §-s 198 nimetatud legaalse sissetuleku määraks on Eesti Vabariigi 18-kordne keskmine brutokuupalk elamisloa taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul kokku, kusjuures nimetatud brutopalga arvutamise aluseks on Statistikaameti arvestatud elamisloa taotluse esitamisele eelneva kvartali kuu keskmine brutopalk.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

Hanno Pevkur
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

/otsingu_soovitused.json