Teksti suurus:

Finantsinspektsiooni 2016. aasta eelarve järelevalvetasu mahuosa määra kehtestamine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 08.12.2015, 13

Finantsinspektsiooni 2016. aasta eelarve järelevalvetasu mahuosa määra kehtestamine

Vastu võetud 05.12.2015 nr 46

Määrus kehtestatakse Finantsinspektsiooni seaduse § 40 lõike 1 alusel.

Määrusega kehtestatakse Finantsinspektsiooni 2016. aasta eelarve järelevalvetasu mahuosa määrad järgmiselt:
1) krediidiasutus ja välisriigi krediidiasutuse Eesti filiaal – 0,0175 protsenti krediidiasutuse või vastava Eesti filiaali varast;
2) investeerimisühing ja välisriigi investeerimisühingu Eesti filiaal – 0,23 protsenti investeerimisühingu või vastava Eesti filiaali varast;
3) investeerimisfondide seaduse §-s 252 sätestatud rahaturufondi või välisriigi investeerimisfondi, mida selle riigi õigusaktide kohaselt käsitletakse rahaturufondina, valitsev fondivalitseja ja välisriigi fondivalitseja Eesti filiaal – 0,013 protsenti fondivalitseja või vastava Eesti filiaali valitsetavate rahaturufondide varast;
4) kogumispensionide seaduse §-s 3 sätestatud pensionifondi valitsev fondivalitseja ja pensionifondi valitseva välisriigi fondivalitseja Eesti filiaal – 0,007 protsenti fondivalitseja või vastava Eesti filiaali valitsetavate pensionifondide varast;
5) investeerimisfondide seaduse §-s 2541 sätestatud riskikapitalifondi või välisriigi investeerimisfondi, mida selle riigi õigusaktide kohaselt käsitletakse riskikapitalifondina, valitsev fondivalitseja ja välisriigi fondivalitseja Eesti filiaal – 0,013 protsenti fondivalitseja või vastava Eesti filiaali valitsevate riskikapitalifondide varast;
6) käesoleva määruse punktides 3 kuni 5 nimetamata investeerimisfonde valitsev fondivalitseja ja välisriigi fondivalitseja Eesti filiaal – 0,013 protsenti fondivalitseja või vastava Eesti filiaali valitsetavate investeerimisfondide varast;
7) kahjukindlustuse või selle edasikindlustusega tegelev kindlustusandja ja vastava välisriigi kindlustusandja Eesti filiaal – 0,097 protsenti kindlustusandja või vastava Eesti filiaali brutopreemiatest;
8) elukindlustusega tegelev kindlustusandja ja vastava välisriigi kindlustusandja Eesti filiaal – 0,023 protsenti kindlustusandja või vastava Eesti filiaali vara ja brutopreemiate kogusummast;
9) elukindlustuse edasikindlustusega tegelev kindlustusandja ja vastava välisriigi kindlustusandja Eesti filiaal – 0,05 protsenti kindlustusandja või vastava Eesti filiaali edasikindlustuse brutopreemiatest;
10) kindlustusmaakler ja välisriigi kindlustusmaakleri Eesti filiaal – 0,92 protsenti kindlustusmaakleri või vastava Eesti filiaali kogutud vahendustasude kogusummast;
11) Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja, väärtpaberiarveldussüsteemi korraldaja ja reguleeritud väärtpaberituru korraldaja – 0,5 protsenti ärituludest;
12) e-raha asutus ja välisriigi e-raha asutuse Eesti filiaal – 0,22 protsenti e-raha asutuse või vastava Eesti filiaali varast;
13) makseasutus ja välisriigi makseasutuse Eesti filiaal – 0,22 protsenti makseasutuse või vastava Eesti filiaali varast;
14) välisõhu kaitse seaduse § 1194 lõike 10 alusel enampakkumisel otsepakkumiste esitamiseks loa taotlenud isik – 0,1 protsenti isiku tehtud otsepakkumiste mahust.

Sven Sester
Minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json