Teksti suurus:

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 08.12.2017, 8

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” muutmine

Vastu võetud 05.12.2017 nr 94

Määrus kehtestatakse sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõike 4 alusel.

§ 1.   Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” muutmine

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruses nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 4 asendatakse tekstiosa „4 või 5” tekstiosaga „4, 5 või 51”;

2) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 19 järgmises sõnastuses:

„19) „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktis 33 nimetatud ajateenistuse lõpetanud isiku kohta Kaitsevägi.”;

3) paragrahvi 2 lõigetes 3 ja 31 asendatakse tekstiosa „1–32” tekstiosaga „1–33”;

4) paragrahvi 2 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „21–32” tekstiosaga „21–33”;

5) paragrahvi 2 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „32 või 13” tekstiosaga „32, 33 või 13”.

§ 2.   Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json