Teksti suurus:

Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2018. aastaks

Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2018. aastaks - sisukord
Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 08.12.2017, 10

Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2018. aastaks1

Vastu võetud 06.12.2017 nr 81

Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 1062 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2018. aastaks.

§ 2.   Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused

  (1) Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused taimeliikide kaupa on 2018. aastal järgmised:
  1) harilik kaer (Avena sativa L.) – 537 520 kilogrammi;
  2) harilik nisu (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) – 3 826 575 kilogrammi;
  3) harilik oder (Hordeum vulgare L.) – 1 958 960 kilogrammi;
  4) harilik rukis (Secale cereale L.) – 226 236 kilogrammi;
  5) kartul (Solanum tuberosum L.) – 1 347 000 kilogrammi või meristeemtaimi 6 735 000 tükki;
  6) raps (Brassica napus L. (partim)) – 73 731 kilogrammi.

  (2) Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused ühe sordi kohta taimeliikide kaupa on 2018. aastal järgmised:
  1) harilik kaer (Avena sativa L.) – 26 876 kilogrammi;
  2) harilik nisu (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) – 114 797 kilogrammi;
  3) harilik oder (Hordeum vulgare L.) – 58 769 kilogrammi;
  4) harilik rukis (Secale cereale L.) – 17 000 kilogrammi;
  5) kartul (Solanum tuberosum L.) – 250 000 kg või meristeemtaimi 1 250 000 tükki;
  6) raps (Brassica napus L. (partim)) – 2212 kilogrammi.

  (3) Lõikes 1 nimetamata põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemet võib 2018. aastal turustada taimeliikide kaupa koguses, mis ei ületa 100 hektari külvamiseks vajalikku kogust.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.


1 Komisjoni direktiiv 2008/62/EÜ, millega sätestatakse teatavad erandid kohalike ja piirkondlike oludega kohanenud ja geneetilisest erosioonist ohustatud põllukultuuride rahvaselektsioonsortide ja sortide heakskiitmiseks ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete ning seemnekartuli turustamiseks (ELT L 162, 21.06.2008, lk 13–19).

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json