Teksti suurus:

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 „Ravimite piirhinnad” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 08.12.2020, 9

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 „Ravimite piirhinnad” muutmine

Vastu võetud 03.12.2020 nr 51

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 42 lõike 21 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 „Ravimite piirhinnad” lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021. a.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa Ravimite piirhinnad

/otsingu_soovitused.json