Teksti suurus:

Justiitsministri 8. veebruari 2018. a määruse nr 7 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 08.12.2020, 15

Justiitsministri 8. veebruari 2018. a määruse nr 7 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord" muutmine

Vastu võetud 03.12.2020 nr 22

Määrus kehtestatakse kohtute seaduse § 42 lõike 1 kolmanda lause alusel.

Justiitsministri 8. veebruari 2018. a määruses nr 7 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:
„2) kohtusüsteemi logoga ühevärviline või värviline kirjaplank vastavalt kohtute visuaalsele identiteedile (lisa 2) – ametikirjade vormistamiseks.“;

2) paragrahvi 14 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:
„Kohtudokumendid vormistatakse arvutikirjas plokkstiilis šriftiga Times New Roman ja tähesuurusega 12 või šriftiga Arial ja tähesuurusega 10.“;

3) määruse lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Raivo Aeg
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

Lisa 2 Kohtusüsteemi logoga kirjaplank

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json