Teksti suurus:

Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2021. aastaks

Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2021. aastaks - sisukord
Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 08.12.2020, 27

Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2021. aastaks1

Vastu võetud 07.12.2020 nr 71

Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 1062 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2021. aastaks.

§ 2.   Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused

  (1) Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused taimeliikide kaupa on 2021. aastal järgmised:
  1) harilik kaer (Avena sativa L.) – 656 384 kilogrammi;
  2) harilik nisu (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) – 3 778 493 kilogrammi;
  3) harilik oder (Hordeum vulgare L.) – 2 612 800 kilogrammi;
  4) harilik rukis (Secale cereale L.) – 351 135 kilogrammi;
  5) kartul (Solanum tuberosum L.) – 1 326 500 kilogrammi või meristeemtaimi 6 632 500 tükki;
  6) raps (Brassica napus L. (partim)) – 70 913 kilogrammi.

  (2) Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused ühe sordi kohta taimeliikide kaupa on 2021. aastal järgmised:
  1) harilik kaer (Avena sativa L.) – 32 819 kilogrammi;
  2) harilik nisu (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) – 113 355 kilogrammi;
  3) harilik oder (Hordeum vulgare L.) – 78 384 kilogrammi;
  4) harilik rukis (Secale cereale L.) – 17 557 kilogrammi;
  5) kartul (Solanum tuberosum L.) – 250 000 kilogrammi või meristeemtaimi 1 250 000 tükki;
  6) raps (Brassica napus L. (partim)) – 2127 kilogrammi.

  (3) Lõikes 1 nimetamata põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemet võib 2021. aastal turustada taimeliikide kaupa koguses, mis ei ületa 100 hektari külvamiseks vajalikku kogust.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021. a.


1 Komisjoni direktiiv 2008/62/EÜ, millega sätestatakse teatavad erandid kohalike ja piirkondlike oludega kohanenud ja geneetilisest erosioonist ohustatud põllukultuuride rahvaselektsioonsortide ja sortide heakskiitmiseks ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete ning seemnekartuli turustamiseks (ELT L 162, 21.06.2008, lk 13–19).

Arvo Aller
Minister

Tiina Saron
Kantsler

/otsingu_soovitused.json