Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses õendushaigla regulatsiooni kehtestamisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 09.01.2014, 7

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses õendushaigla regulatsiooni kehtestamisega

Vastu võetud 03.01.2014 nr 4

Määrus kehtestatakse Eesti Haigekassa seaduse § 5 lõike 2 ning tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 501 lõike 1, § 55 lõike 1 ja § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 5. jaanuari 2001. a määruse nr 3 „Eesti Haigekassa põhikiri” § 45 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõna „hooldusravi” sõnadega „iseseisvalt osutatava õendusabi”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 2. aprilli 2003. a määruses nr 105 „Haiglavõrgu arengukava” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõnad „hooldusravi teenuste” sõnadega „iseseisva statsionaarse õendusabi”;

2) määruse lisas asendatakse sõnad „Hooldusravi- ja geriaatriavoodeid” sõnadega „Iseseisva statsionaarse õendusabi voodeid ja geriaatriavoodeid”.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2002. a määruse nr 222 „Tervishoiukorraldus hädaolukorras” § 7 lõikes 1 asendatakse sõnad „Taastusravi- ja hooldushaiglad” sõnadega „Taastusravi- ja õendushaiglad”.

§ 4.  Vabariigi Valitsuse 9. oktoobri 2008. a määruse nr 149 „Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riikliku registri põhimäärus” § 7 lõiget 2 täiendatakse punktiga 91 järgmises sõnastuses:

„91) iseseisvalt statsionaarse õendusabi osutamise loa korral konsulteeriva arsti nimi, isikukood ja kontaktandmed;”.

Urmas Reinsalu
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Taavi Rõivas
Sotsiaalminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json