Teksti suurus:

Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad

Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.01.2024, 30

Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

Vastu võetud 29.11.2010 nr 60
RT I, 03.12.2010, 13
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.11.2011RT I, 02.12.2011, 401.01.2012
09.07.2012RT I, 13.07.2012, 301.08.2012
12.11.2012RT I, 16.11.2012, 101.01.2013, osaliselt 01.04.2013
23.11.2012RT I, 28.11.2012, 301.12.2012
24.01.2014RT I, 31.01.2014, 203.02.2014
11.09.2014RT I, 19.09.2014, 201.01.2015
08.04.2015RT I, 14.04.2015, 1217.04.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2015
11.08.2015RT I, 14.08.2015, 501.09.2015
13.11.2015RT I, 20.11.2015, 201.01.2016
13.05.2016RT I, 19.05.2016, 1922.05.2016, osaliselt 01.07.2016 ja 01.11.2016
14.06.2016RT I, 22.06.2016, 1925.06.2016, rakendatakse alates 01.05.2016
26.04.2017RT I, 03.05.2017, 1106.05.2017
12.10.2017RT I, 19.10.2017, 101.01.2018
14.12.2018RT I, 19.12.2018, 1201.01.2019
23.12.2019RT I, 31.12.2019, 2103.01.2020, rakendatakse alates 01.01.2020
22.06.2020RT I, 26.06.2020, 2001.07.2020, osaliselt rakendatakse 01.03.2020
16.12.2020RT I, 22.12.2020, 301.01.2021
04.06.2021RT I, 15.06.2021, 201.07.2021, osaliselt rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2021.
23.12.2021RT I, 04.01.2022, 507.01.2022, rakendatakse alates 2022. aasta 1. jaanuarist
19.12.2022RT I, 30.12.2022, 302.01.2023, rakendatakse 2023. aasta 1. jaanuarist.
03.01.2024RT I, 09.01.2024, 2712.01.2024, rakendatakse 2024. aasta 1. jaanuarist

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 40 lõigete 5 ja 6, § 50 lõike 9, § 521 lõike 14, § 54 lõike 3, § 56 lõike 3, § 561, § 562 lõike 2, § 563, § 564 lõike 2, § 565, § 571 lõike 6, sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 7, töötuskindlustuse seaduse § 42 lõike 2 ning kogumispensionide seaduse § 11 lõike 12 punktide 1 ja 2 alusel.
[RT I, 22.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

§ 1.   Deklaratsioonide ja tõendite vormid

  Kehtestada järgmised deklaratsioonide ja tõendite vormid:
  1) deklaratsiooni vorm TSD „Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon” (lisa 1);
  2) vormi TSD lisa 1 „Residendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse“ (lisa 2);
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
  3) vormi TSD lisa 2 „Mitteresidendist füüsilistele või juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse. Aktsiaseltsifondidele või lepingulistele investeerimisfondidele tehtud väljamaksed ning kinnipeetud tulumaks” (lisa 3);
[RT I, 03.05.2017, 11 - jõust. 06.05.2017]
  4) vormi TSD lisa 3 „Mitteresidendist juriidilise isiku püsivast tegevuskohast välja viidud kasum ning krediidiasutuse avansiline tulumaks kasumilt”;
[RT I, 19.12.2018, 12 - jõust. 01.01.2019]
  5) vormi TSD lisa 4 „Erisoodustused” (lisa 5);
  6) vormi TSD lisa 5 „Kingitused, annetused ja vastuvõtukulud“ (lisa 6);
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
  7) vormi TSD lisa 6 „Ettevõtluse ja põhikirjalise tegevusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed ning maksustamise ebakõla põhjustanud summa” (lisa 7);
[RT I, 31.12.2019, 21 - jõust. 03.01.2020, rakendatakse alates 01.01.2020]
  8) vormi TSD lisa 7 „Dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist ja nendega seotud õigused, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute kasum, tulumaks lahkumisel ning krediidiasutuse avansiline tulumaks kasumilt” (lisa 8);
[RT I, 31.12.2019, 21 - jõust. 03.01.2020, rakendatakse alates 01.01.2020]
  81) vormi TSD lisa 8 „Kaupade ja reisijate rahvusvahelisest meritsi veost saadud tulu” (lisa 81);
[RT I, 26.06.2020, 20 - jõust. 01.07.2020]
  9) vorm ESD „Erijuhtude sotsiaalmaksu ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse deklaratsioon“ (lisa 9);
[RT I, 14.08.2015, 5 - jõust. 01.09.2015]
  10) tõendi vorm TSM „Residendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja maksude tõend“ (lisa 10);
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
  11) tõendi vorm TSM MR „Mitteresidendile tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja maksude tõend” (lisa 11);
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
  12) tõendi vorm TSM LIF „Lepingulisele investeerimisfondile või aktsiaseltsifondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu tõend” (lisa 12);
[RT I, 03.05.2017, 11 - jõust. 06.05.2017]
  13) vorm INF 1 „Dividendide, omakapitalist tehtud väljamaksete ja varjatud kasumieraldiste saajate deklaratsioon” (lisa 13);
[RT I, 19.10.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]
  14) vorm INF 2 „Füüsiliste isikute tasutud eluasemelaenu intresside deklaratsioon” (lisa 14);
  15) vorm INF 3 „Füüsiliste isikute tasutud koolituskulude deklaratsioon” (lisa 15);
[RT I, 14.04.2015, 12 - jõust. 17.04.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2015]
  16) vorm INF 4 „Saadud kingituste ja annetuste deklaratsioon” (lisa 16);
  17) vorm INF 5 „Täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel saadud kindlustusmaksete deklaratsioon” (lisa 17);
[RT I, 02.12.2011, 4 - jõust. 01.01.2012]
  18) vorm INF 6 „Vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summade deklaratsioon” (lisa 18);
[RT I, 02.12.2011, 4 - jõust. 01.01.2012]
  19) vorm INF 9 „Kingituste, annetuste ja muude tulude kasutamise deklaratsioon” (lisa 19);
[RT I, 14.04.2015, 12 - jõust. 17.04.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2015]
  20) [kehtetu - RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
  21) [kehtetu - RT I, 03.05.2017, 11 - jõust. 06.05.2017]
  22) vorm INF 14 „Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise, koolituskulude ja tervise edendamise kulude katmise ning antud laenude deklaratsioon” (lisa 22);
[RT I, 19.10.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]
  23) [kehtetu - RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
  24) tõendi vorm TD „Omakapitalist tehtud väljamaksete, äriühingute ühinemisel või jagunemisel üleantud õiguste ja dividendide tõend” (lisa 24);
[RT I, 19.12.2018, 12 - jõust. 01.01.2019]
  25) vorm INF 16 „Residendist füüsilistele isikutele makstud intressi ja kindlustushüvitise deklaratsioon” (lisa 25);
  26) tõendi vorm TPS „Töötaja eest tasutud täiendava kogumispensioni kindlustusmaksete ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summade tõend” (lisa 26);
[RT I, 02.12.2011, 4 - jõust. 01.01.2012]
  27) vorm INF 17 „Usaldusfondi kalendriaastal saadud tulu ja fondi osanikele omistatud tulu deklaratsioon” (lisa 27).
[RT I, 03.05.2017, 11 - jõust. 06.05.2017]

§ 2.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Enne 2011. aasta 1. jaanuari tehtud väljamaksete, erisoodustuste, kasumieraldiste ja väljaviidud kasumi deklareerimisel rakendatakse lõikes 1 nimetatud määrusega kinnitatud vormi TSD ja selle lisasid 1–71, vormi ESD, vormi INF 1, vormi INF 11 ja vormi TD.

  (3) 2010. aasta kohta antava tõendi ja esitatava maksusoodustuse kasutamisega seotud informatsiooni deklareerimisel rakendatakse lõikes 1 nimetatud määrusega kinnitatud tõendivorme TSM, TSM1 ja TM1 ja vorme INF 2–6, 9 ja 12–15.

  (4) Enne 2016. aasta 1. jaanuari tehtud väljamaksete, erisoodustuste, annetuste ja välja viidud kasumi deklareerimisel ja informatsiooni esitamisel kohaldatakse kuni 2015. aasta 31. detsembrini kehtinud lisasid 1–6, 8, 15 ja 22.
[RT I, 19.05.2016, 19 - jõust. 22.05.2016]

  (5) Käesoleva määruse 2015. aasta 20. novembril jõustunud muudatustega kehtestatud lisasid 2 ja 3 kohaldatakse kuni 2016. aasta 30. juunini tehtud väljamaksete kohta.
[RT I, 19.05.2016, 19 - jõust. 01.07.2016]

  (6) Käesoleva määruse 2015. aasta 20. novembril jõustunud muudatustega kehtestatud lisasid 4 ja 8 kohaldatakse kuni 2016. aasta 31. oktoobrini välja viidud kasumi, makstud dividendide ja omakapitalist tehtud väljamakstete kohta.
[RT I, 19.05.2016, 19 - jõust. 01.11.2016]

  (7) Käesoleva määruse 2016. aasta 1. juulil jõustunud muudatustega kehtestatud lisasid 3 ja 4 kohaldatakse kuni 2017. aasta 10. jaanuarini tehtud väljamaksete kohta.
[RT I, 03.05.2017, 11 - jõust. 06.05.2017]

  (8) Käesoleva määruse 2016. aasta 1. novembril jõustunud muudatustega kehtestatud lisa 8 kohaldatakse kuni 2017. aasta 10. jaanuarini tehtud väljamaksete kohta.
[RT I, 03.05.2017, 11 - jõust. 06.05.2017]

  (9) Käesoleva määruse 2015. aasta 1. jaanuaril jõustunud muudatustega kehtestatud lisasid 7, 12 ja 13 kohaldatakse kuni 2017. aasta 10. jaanuarini tehtud väljamaksete kohta.
[RT I, 03.05.2017, 11 - jõust. 06.05.2017]

  (10) Käesoleva määruse 2014. aasta 3. veebruaril jõustunud muudatustega kehtestatud lisa 21 kohaldatakse kuni 2017. aasta 1. jaanuarini tehtud väljamaksete kohta.
[RT I, 03.05.2017, 11 - jõust. 06.05.2017]

  (11) Käesoleva määruse lisa 27 vormi INF 17 rakendatakse 2017. aasta tulude kohta, mis on saadud alates 2017. aasta 10. jaanuarist ja sellele järgnevate aastate tulude kohta.
[RT I, 03.05.2017, 11 - jõust. 06.05.2017]

  (12) Käesoleva määruse 2016. aasta 1. jaanuaril jõustunud muudatustega kehtestatud lisasid 1 ja 5 kohaldatakse kuni 2017. aasta 31. detsembrini tehtud väljamaksete kohta.
[RT I, 19.10.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (13) Käesoleva määruse 2016. aasta 1. juulil jõustunud muudatustega kehtestatud lisa 2 kohaldatakse kuni 2017. aasta 31. detsembrini tehtud väljamaksete kohta.
[RT I, 19.10.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (14) Käesoleva määruse 2017. aasta 6. mail jõustunud muudatustega kehtestatud lisasid 3, 4, 7, 8 ja 13 kohaldatakse kuni 2017. aasta 31. detsembrini tehtud väljamaksete kohta.
[RT I, 19.10.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (15) Käesoleva määruse 2016. aasta 25. juunil jõustunud muudatustega kehtestatud lisa 9 kohaldatakse kuni 2017. aasta 31. detsembrini arvutatud erijuhtude sotsiaalmaksu ja kogumispensioni täiendava sissemakse kohta.
[RT I, 19.10.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (16) Käesoleva määruse 2012. aasta 1. jaanuaril jõustunud muudatustega kehtestatud lisa 18 kohaldatakse kuni 2017. aasta 31. detsembrini makstud summade kohta.
[RT I, 19.10.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (17) Käesoleva määruse 2016. aasta 1. jaanuaril jõustunud muudatustega kehtestatud lisa 22 kohaldatakse kuni 2017. aasta 31. detsembrini makstud isikliku sõiduauto kasutamise hüvitiste ja koolituskulude kohta.
[RT I, 19.10.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (18) Käesoleva määruse 2018. aasta 1. jaanuaril jõustunud muudatustega kehtestatud lisasid 1–4, 7, 8 ja 13 kohaldatakse kuni 2018. aasta 31. detsembrini tehtud väljamaksete kohta.
[RT I, 19.12.2018, 12 - jõust. 01.01.2019]

  (19) Käesoleva määruse 2015. aasta 1. jaanuaril jõustunud muudatustega kehtestatud lisa 24 kohaldatakse kuni 2018. aasta 31. detsembrini tehtud väljamaksete kohta.
[RT I, 19.12.2018, 12 - jõust. 01.01.2019]

  (20) Käesoleva määruse 2017. aasta 6. mail jõustunud muudatustega kehtestatud lisa 27 kohaldatakse kuni 2018. aasta 31. detsembrini saadud tulu kohta.
[RT I, 19.12.2018, 12 - jõust. 01.01.2019]

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.
 

Lisa 1 vorm TSD „Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon”
[RT I, 30.12.2022, 3 - jõust. 02.01.2023, rakendatakse 2023. aasta 1. jaanuarist.]

Lisa 2 vormi TSD lisa 1 „Residendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse”
[RT I, 09.01.2024, 27 - jõust. 12.01.2024, rakendatakse 2024. aasta 1. jaanuarist]

Lisa 3 vormi TSD lisa 2 „Mitteresidendist füüsilistele või juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse. Aktsiaseltsifondidele või lepingulistele investeerimisfondidele tehtud väljamaksed ning kinnipeetud tulumaks”
[RT I, 09.01.2024, 27 - jõust. 12.01.2024, rakendatakse 2024. aasta 1. jaanuarist]

Lisa 4 Vormi TSD lisa 3 „Mitteresidendist juriidilise isiku püsivast tegevuskohast välja viidud kasum ning krediidiasutuse avansiline tulumaks kasumilt”
[RT I, 31.12.2019, 21 - jõust. 03.01.2020, rakendatakse alates 01.01.2020]

Lisa 5 Vormi TSD lisa 4 „Erisoodustused”
[RT I, 04.01.2022, 5 - jõust. 07.01.2022, rakendatakse alates 2022. aasta 1. jaanuarist]

Lisa 6 Vormi TSD lisa 5 „Kingitused, annetused ja vastuvõtukulud”
[RT I, 04.01.2022, 5 - jõust. 07.01.2022, rakendatakse alates 2022. aasta 1. jaanuarist]

Lisa 7 vormi TSD lisa 6 „Ettevõtluse ja põhikirjalise tegevusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed ning maksustamise ebakõla põhjustanud summa”
[RT I, 09.01.2024, 27 - jõust. 12.01.2024, rakendatakse 2024. aasta 1. jaanuarist]

Lisa 8 vormi TSD lisa 7 „Dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist ja nendega seotud õigused, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute kasum, tulumaks lahkumisel ning krediidiasutuse avansiline tulumaks kasumilt”
[RT I, 30.12.2022, 3 - jõust. 02.01.2023, rakendatakse 2023. aasta 1. jaanuarist.]

Lisa 8¹ vormi TSD lisa 8 „Kaupade ja reisijate rahvusvahelisest meritsi veost saadud tulu”
[RT I, 30.12.2022, 3 - jõust. 02.01.2023, rakendatakse 2023. aasta 1. jaanuarist.]

Lisa 9 Vorm ESD „Erijuhtude sotsiaalmaksu ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse deklaratsioon”
[RT I, 04.01.2022, 5 - jõust. 07.01.2022, rakendatakse alates 2022. aasta 1. jaanuarist]

Lisa 10 Vorm TSM
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

Lisa 11 Vorm TSM MR
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

Lisa 12 Vorm TSM LIF
[RT I, 03.05.2017, 11 - jõust. 06.05.2017]

Lisa 13 vorm INF1 „Dividendide ja omakapitalist tehtud väljamaksete saajate deklaratsioon”
[RT I, 30.12.2022, 3 - jõust. 02.01.2023, rakendatakse 2023. aasta 1. jaanuarist.]

Lisa 14 Vorm INF 2

Lisa 15 Vorm INF 3
[RT I, 20.11.2015, 2 - jõust. 01.01.2016, enne 2016. aasta 1. jaanuari tehtud väljamaksete, erisoodustuste, annetuste ja välja viidud kasumi deklareerimisel ja informatsiooni esitamisel kohaldatakse kuni 2015. aasta 31. detsembrini kehtinud lisasid 1–6, 8, 15 ja 22.]

Lisa 16 Vorm INF 4

Lisa 17 Vorm INF 5
[RT I, 02.12.2011, 4 - jõust. 01.01.2012]

Lisa 18 vorm INF 6 „Vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summade ning PEPP-i lepingu sissemaksete deklaratsioon“
[RT I, 09.01.2024, 27 - jõust. 12.01.2024, rakendatakse 2024. aasta 1. jaanuarist]

Lisa 19 Vorm INF 9 „Kingituste, annetuste ja muude tulude kasutamise deklaratsioon”
[RT I, 26.06.2020, 20 - jõust. 01.07.2020, rakendatakse alates 01.03.2020]

Lisa 20 Vorm INF 11
[Kehtetu - RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

Lisa 21 Vorm INF 12
[RT I, 31.01.2014, 2 - jõust. 03.02.2014]

Lisa 22 Vorm INF 14
[RT I, 19.10.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

Lisa 23 Vorm INF 15
[Kehtetu - RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

Lisa 24 Vorm TD „Omakapitalist tehtud väljamaksete, äriühingute ühinemisel või jagunemisel üleantud õiguste ja dividendide tõend”
[RT I, 26.06.2020, 20 - jõust. 01.07.2020]

Lisa 25 Vorm INF 16

Lisa 26 Vorm TPS

Lisa 27 vorm INF 17 „Usaldusfondi kalendriaastal saadud tulu ja fondi osanikele omistatud tulu deklaratsioon”
[RT I, 30.12.2022, 3 - jõust. 02.01.2023, rakendatakse 2023. aasta 1. jaanuarist.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json