Teksti suurus:

Siseministri 29. oktoobri 2014. aasta määruse nr 46 „Kaitsepolitseiameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.02.2023
Avaldamismärge:RT I, 09.02.2023, 1

Siseministri 29. oktoobri 2014. aasta määruse nr 46 „Kaitsepolitseiameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 06.02.2023 nr 2

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

Siseministri 29. oktoobri 2014. aasta määruses nr 46 „Kaitsepolitseiameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Amet asub Tallinnas.”;

2) paragrahvi 8 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) keemilise, bioloogilise, radioloogilise, tuuma- või lõhkeaine kuritahtlikust või terroristlikust kasutamisest põhjustatud sündmuse kohta teabe kogumine ja selle töötlemine ning sellisele sündmusele reageerimine ja selle lahendamise juhtimine;”.

Lauri Läänemets
Siseminister

Tarmo Miilits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json