Teksti suurus:

Õiguskantsleri seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.03.2011
Avaldamismärge:RT I, 09.03.2011, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.03.2011 otsus nr 844

Õiguskantsleri seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 17.02.2011

Õiguskantsleri seaduse (RT I 1999, 29, 406; 28.12.2010, 6) § 1 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Õiguskantsler täidab tulenevalt lapse õiguste konventsiooni artiklist 4 lapse õiguste kaitse ja edendamise ülesandeid.”

Ene Ergma
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json