Teksti suurus:

Registreerimisele kuuluvate maastikusõidukite loetelu

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.03.2011, 14

Registreerimisele kuuluvate maastikusõidukite loetelu

Vastu võetud 03.03.2011 nr 18

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 158 lõike 6 alusel.

§ 1.  Registreerimisele kuuluvad maastikusõidukid

  (1) Liiklusregistris tuleb registreerida mootorsaan ja ratasmaastikusõiduk.

  (2) Mootorsaan käesoleva määruse tähenduses on jalaste ja roomikuga varustatud mootori jõul jääl või lumel liikumiseks ette nähtud maastikusõiduk, millel lisaks juhi istekohale on kuni kaks istekohta.

  (3) Ratasmaastikusõiduk käesoleva määruse tähenduses on maastikusõiduk, millel on vähemalt kolm ratast, mille sisepõlemismootori töömaht on üle 90 cm3 ja mis on valmistaja poolt ette nähtud maastikul liikumiseks. Ratasmaastikusõidukiks ei loeta mootorsõidukit, mis on valmistaja poolt lisaks maastikul liikumiseks ette nähtud ka teel liikumiseks.

§ 2.  Määruse kohaldamine

  Määrus ei laiene kaitseväe ja Kaitseliidu maastikusõidukitele ega maastikusõidukitele, mida kasutatakse ainult omaniku või valdaja territooriumil või selleks ettenähtud kohtades väljaõppeks ja võistlusteks.

§ 3.  Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. jaanuari 2003. aasta määrus nr 3 „Registreerimisele kuuluvate maastikusõidukite loetelu” (RTL 2003, 11, 120; 2008, 78, 1093) tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2011. aasta 1. juulil.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json