Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2023
Avaldamismärge:RT I, 09.03.2023, 1

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 02.03.2023 nr 19

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruses nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 301 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 301 täiendatakse punktiga 211 järgmises sõnastuses:

„211) strateegia- ja finantsosakond, kes vastutab ministeeriumi ja tema valitsemisala info- ja kommunikatsioonitehnoloogia toimemudeli koostamise ja rakendamise eest ning andmehalduse põhimõtete ja infoturbepoliitika väljatöötamise ja toimimise eest, koordineerib ministeeriumi teenuste, sealhulgas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teenuste seiret ja hindamist, strateegiliste dokumentide ja nende rakendusdokumentide ettevalmistamist, ministeeriumi eelarvestamist, eelarve täitmise jälgimist, uurimis- ja arendustegevusi ning korraldab ministeeriumi ja Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse koostööd;”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. aprillil 2023. a.

Kaja Kallas
Peaminister

Annely Akkermann
Rahandusminister

Riina Solman
Riigihalduse minister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json