Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2014. a määruse nr 53 „Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 09.03.2023, 3

Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2014. a määruse nr 53 „Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel” muutmine

Vastu võetud 02.03.2023 nr 21

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 82 lõike 5 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2014. a määruses nr 53 „Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) 2023. aastal eraldatakse õpilaskodutoetust koolide pidajatele kokku 1 094 234 eurot.

(2) 2023. aastal eraldatakse õpilaskodutoetust õpilaskodu kohta kasutavale õpilasele rakendatava toe liigi kaupa järgmiselt:
1) ilma toe liigita või üldist tuge saava õpilase õpilaskodu koha kohta aastas 2000 eurot;
2) tõhustatud tuge saava õpilase õpilaskodu koha kohta aastas 2700 eurot;
3) erituge saava õpilase õpilaskodu koha kohta aastas 3400 eurot.”;

2) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2023. a.

Kaja Kallas
Peaminister

Tõnis Lukas
Haridus- ja teadusminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa Õpilaskodutoetuse jaotus koolide pidajate vahel 2023. aastal

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json