Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 7. detsembri 2021. a määruse nr 73 „Elektroonilise teemaksu kogumise süsteemi andmekogu” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 09.03.2023, 10

Majandus- ja taristuministri 7. detsembri 2021. a määruse nr 73 „Elektroonilise teemaksu kogumise süsteemi andmekogu” muutmine

Vastu võetud 07.03.2023 nr 16

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 63 lõike 9 alusel.

Majandus- ja taristuministri 7. detsembri 2021. a määruse nr 73 „Elektroonilise teemaksu kogumise süsteemi andmekogu” § 2 tekstis asendatakse sõnad „ISKE klassifikatsiooni alusel on andmekogu turbeaste” sõnadega „Andmekogu turbeaste on”.

Riina Sikkut
Majandus- ja taristuminister

Ahti Kuningas
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json